Amacımız

/ 1 Haziran 2018 / / yorumsuz
Fringilla montifringilla
Fotoğraf: Ahmet Karataş

Amacımız; sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde doğanın biyolojik ve kültürel çeşitlilik, ekolojik süreç ve döngüler ile birlikte ekosistem bütünlüğü içerisinde korunması, tanıtılması, çevresel kalite standartlarının sağlanması, afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele için sivil toplum faaliyetlerini etkinleştirmektir.