Künye

/ 11 Ocak 2019 / / yorumsuz
Künye

DOĞANIN SESİ DERGİSİ
Doğa ve Sürdürülebilirlik
Derneği Adına
İmtiyaz Sahibi
Serap KANTARLI

Yazı İşleri Müdürü
Nabi KALELİ

Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Ülkü MERTER

Başeditör
Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ

Editör Kurulu
Prof.Dr. Ahmet AKSOY
Prof.Dr. Ayşegül KARATAŞ
Prof.Dr. Banur BOYNUKARA
Prof.Dr. Cemal Varol TOK
Prof.Dr. Ceyhun GÖL
Prof Dr. Halit FİLİZ
Prof.Dr. Kenan PEKER
Prof.Dr. Mehmet TUNCER
Prof.Dr. Mustafa AYDOĞDU
Prof.Dr. Naciye Gülkız ŞENLER
Prof.Dr. Sümer GÜLEZ
Prof.Dr. Saime ÜNVER
İKİNCİKARAKAYA
Prof.Dr. Şükran ÇAKIR ARICA
Doç.Dr. Adnan SEMENDEROĞLU
Doç.Dr. Kerim ÇİÇEK
Doç.Dr. M. Salih KARAÇALTI
Doç.Dr. Nedim ÖZDEMİR
Doç.Dr. Selma YAŞAR KORKANÇ
Dr. Ahmet Selçuk ÖZEN
Dr. Bülent GÖZCELİOĞLU
Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU
Dr. Erol KESİCİ
Dr. Mahmure NAKİPOĞLU TEZER
Dr. Nahit PAMUKOĞLU
Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ
Dr. Olgaç GÜVEN
Dr. Ömer EYÜPOĞLU
Dr. Yasin İLEMİN
Tuğrul KÖRÜKLÜ

Grafik-Tasarım
Nurgül GÖKMEN

ADRES
E-posta: dergi@dosder.org.tr 
Web: http://dergipark.gov.tr/dosder