Yayınlar

Derneğimizce hazırlanan elektronik kitapları, raporları, sunumları buradan temin edebilirsiniz.

DÜNYA KORUMA BİRLİĞİNİN (IUCN) CANLI ORGANİZMALARIN YER DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KLAVUZU
Yer değiştirilme (translocation), yaşayan organizmaların bir yerden diğer bir yere nakledilip özgür bırakılmasıdır. Bu dokümanda sözü edilen birbirinden farklı 3 çeşit yer değiştirilme şekli aşağıda tanımlanmaktadır. ● Bir organizmanın yerleştirilmesi..