Jipsofit Bitkilerin Korunması İçin Halkın Katılımı Eylem Planı