Bilim Komisyonu

Yaban Hayatı 

Yabani hayvan ve bitki türleri, habitat, nesli tehlike altında olan türler, endemik türler, anıt ağaçlar, yaban hayatı ticareti, biyolojik kaçakçılık, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, kırsal peyzaj, bozkır ekosistemleri, mağara ekosistemleri, kent peyzajı ve parklar

Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ
Fauna
Prof.Dr. Latif KURT
Flora
Prof.Dr. Mustafa AYDOĞDU
Flora
Prof.Dr. Nursel AŞAN BAYDEMİR
Mağara Ekosistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Nahit PAMUKOĞLU
Fauna
Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZKAN
Fauna

Ormanlar 

Orman ekosistemleri, korunan alanlar, milli parklar, yangınlar

Prof.Dr. Sümer GÜLEZ
Doç.Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU

Denizler ve Okyanuslar 

Kıyı alanlarının ve deniz tabanının bütünlüğü, deniz yaşamı, deniz çayırları, balıkçılık, kıyı ve deniz kirliliği, okyanuslar, iklim değişikliği etkileri 

Prof.Dr. Sezginer TUNCER
Dr. Bülent GÖZCELİOĞLU

Sulak Alanlar

Nehir havzaları, göller, bataklıklar, turbalık alanlar, su basar ormanlar, deltalar gibi önemli sulak alanlar ve su kuşları, sucul bitkiler, tatlı su balıkları, kuraklık, su kirliliği, su bütçesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu

Doç.Dr. Nedim ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Saniye Cevher ÖZEREN

Gıda Güvenliği

Ekolojik tarım, hayvancılık, bitki ıslahı, yerli tohumların korunması, gıda sağlığı ve hijyeni, toprak koruma

Prof.Dr. Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA
Doç.Dr. M. Salih KARAÇALTI

Hayvan Refahı 

Evcil hayvanlar, hayvanat bahçeleri standartları, üretim çiftlikleri, hayvan sağlığı ve hayvan bakımı

Prof.Dr. Banur BOYNUKARA
Prof.Dr. Naciye Gülkız ŞENLER

Çevre Hukuku

Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı, strateji ve eylem planları

Doç.Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Av. Seval ÇİÇEK

Çevre Eğitimi

İlköğretim, orta ve lise düzeyi çevre eğitimi programları ve uygulamalar, spor ve izcilik faaliyetleri

Doç.Dr. Şükran ÇAKIR ARICA
Dr. Hakan KARAARDIÇ