Hakkımızda

Doğa ve Sürdürülebilirlik derneğimize hoşgeldiniz.

Derneğimiz 4 Ocak 2018 tarihinde sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde doğanın biyolojik ve kültürel çeşitlilik, ekolojik süreç ve döngüler ile birlikte ekosistem bütünlüğü içerisinde korunması, tanıtılması, çevresel kalite standartlarının sağlanması, afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele için sivil toplum faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Amacımızı gerçekleştirmek için belirlediğimiz çalışma konularımızın 2 ana ekseni bulunmaktadır:  Bunlardan ilki doğanın, ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi diğer ana eksenimiz ise çevre kirliğinin önlenmesi ve çevre kalite standartlarının yükseltilmesidir.

Doğanın yaşam için sonsuz önemi vardır. Logomuz bize bunu hatırlatmaktadır. Su damlası su kaynaklarımızı ve suyun önemini vurgular. Suyun toprakla buluşması ile doğa canlanır. Yeşil yapraklar doğayı ve doğal yaşamı ifade etmektedir. Sonsuzluk işareti ise su, toprak ve doğal yaşam arasındaki döngünün sürdürülebilir olması gerektiğini anlatmaktadır.

Biyolojik çeşitliliğin kaybı, iklim değişikliği, su kıtlığı, gıda güvenliği ve afet riskleri gibi büyüyen küresel ve yerel çevre sorunlarının üstesinden ancak doğayla bütünleşerek gelebiliriz.  Doğayla bütünleşmek ise doğamızı iyi tanımak ve anlamakla mümkündür. Bizler bilimin ışığında gerçekleştirmeyi planladığımız yayınlarımızla, seminer ve konferanslarımızla, proje ve kampanyalarımızla doğamızı daha iyi anlayıp tanımaya, toplumsal farkındalığımızı artırmaya çalışacağımıza inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğamızın ve doğal kaynaklarımızın korunması gelecek nesillerin sağlıklı ve güvenli bir dünyada yaşayabilmesi demektir. Bu nedenle dernek sloganımızda “Doğamız geleceğimizdir” diyoruz.

Bizler başta çok değerli hocalarımızın danışmanlığında olmak üzere üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte derneğimizi kurarak bir fidan diktik.  Çalışmalarımızla sulayacağımız bu güzel fidanımızı büyük bir özenle büyüteceğiz, her bir dalı güzel doğamızı kuşatacak ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” sözünü rehber alarak büyüyüp serpilen ağacımızı genç arkadaşlarımıza emanet edeceğiz.

Bizimle çalışmak isterseniz Derneğimize üye olmak için bilgi@dosder.org.tr e-posta adresimizle bizimle irtibata geçmenizden onur duyarız.

Serap KANTARLI
Yönetim Kurulu Başkanı