KOMPLİKE MANTAR ENFEKSİYONU: MUHABBET KUŞU

/ 21 Ocak 2020 / / yorumsuz
KOMPLİKE MANTAR ENFEKSİYONU: MUHABBET KUŞU

ÖZET

Tüy dökülmesi ve kaşıntı şikâyeti ile Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına canlı olarak getirilen 1 yaşında bir muhabbet kuşundan alınan ağız svap ve kanat tüy örnekleri mikolojik olarak incelendi. Bu amaçla, örneklerden Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) ve kloramfenikol içeren SDA besiyerlerine iki seri ekimler yapılarak bir seri 25 °C, diğeri 37 °C’de 5-7 gün inkübe edildi. İnkübasyon süresi sonunda üreyen küf kolonilerinin; koloni büyüklüğü ve rengi, yüzey görünümü, pigment oluşumu makroskobik olarak değerlendirildi. Kolonilerden Laktofenol pamuk mavisi (LFPM) ile pereparatlar hazırlanarak, mikroskopta konidiaforun uzunluğu, vesikülün şekli ve genişliği, konidianın şekli gibi özellikler açısından mikroskobik muayene yapıldı. Üreyen kolonilerin makroskobik ve mikroskobik incelemeleri sonucu ağız ve kanat örneklerinden 25°C’ de üreyen iki koloni Rhizopus sp. (beyaz-siyah kabarık), ağız örneğinden 37°C’ de üreyen koloni Scopulariopsis sp. ve kanat örneğinden 37°C’ de üreyen koloni Aspergilus flavus olarak tanımlandı.

ABSTRACT

In this study, mouth swap and wing feather samples taken from a one-years-old budgerigar with the complaint of hair loss and itching brought live to Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine were examined mycologically. For this purpose, two serial cultures carried out from samples were plated on Sabouraud Dextrose Agar (SDA) and SDA medium containing chloramphenicol, one series was incubated at 25 °C and the other at 37 °C for 5-7 days. Mildew colonies that grow at the end of the incubation period; colony size and color, surface appearance, pigment formation evaluated macroscopically. Smears prepared from colonies were stained with Lactophenol cotton blue (LPCB) and microscopic examination was performed in terms of the length of the conidiaphor, the shape and width of the vesicle, and the shape of the conidia. As a result of macroscopic and microscopic examination of growing colonies, two colonies grown from mouth and wing specimens at 25 °C were determined as Rhizopus sp. (white-black fluffy), colony grown from mouth specimens at 25 °C as Scopulariopsis sp. and colony grown from wing sample at 37 ° C as Aspergilus flavus.

MAKALE

Etiketler

Yorum yaz