TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI OMURGALI İSTİLACI YABANCI TÜRLER

/ 2 Ocak 2023 / / yorumsuz
TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI OMURGALI İSTİLACI YABANCI TÜRLER

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) © M. Sözen

ÖZET

Bu çalışmada, IUCN tarafından yayınlanan “Dünyanın En Kötü 100 İstilacı Türü” listesinde yer alan üç tür ile bu listede bulunmamasına rağmen, Türkiye’de ciddi sorun oluşturabileceği düşünülen iki yabancı türe yer verilmiştir. Bu türler, doğal dağılım alanı Orta Asya olan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio), doğal dağılımı Güney Amerika olan su maymunu (Myocastor coypus), doğal yayılış alanı Kuzey Amerika olan Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans), doğal yayılış alanı Güney Amerika olan yeşil papağan (Psittacula krameri) ve doğal yayılış alanı Kuzey Amerika’nın doğusu olan doğu sivrisinek balığıdır (Gambusia holbrooki). Söz konusu beş tür özelinde, istilacı yabancı türlerin Türkiye’nin doğasına ve sosyo-ekonomik yapısına olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

ABSTRACT

In this article, three alien/invasive species in the list of “The World’s 100 Worst Invasive Species” published by IUCN and two alien species that are not on this list, but which are thought to pose a serious problem in Turkey, are included. These species are the Prussian Carp (Carassius gibelio) native to Central Asia, the Coypu (Myocastor coypus) native to South America, the Red-cheeked Turtle (Trachemys scripta elegans) native to South America, Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) and Eastern Mosquitofish (Gambusia holbrooki), which natural range is eastern North America. Specific to these five species, it is aimed to evaluate the negative effects of alien/invasive species on the nature and socio-economy of Türkiye and to contribute to the taking of necessary precautions.

MAKALE

Yorum yaz