Komiteler

/ 1 Haziran 2018 / / yorumsuz

Derneğimizin 3 daimi komitesi bulunmaktadır. Daimi komitelerin çalışmaları başkan, başkan yardımcısı ve sekreter tarafından yürütülür. Daimi komitelere dernek üyesi olan herkes katılabilir. Daimi komitelerin faaliyet raporlarını yıl sonu yönetim kuruluna sunmaları gerekir.

Sosyal işler komitesi

Yardım toplama faaliyetlerini düzenler,

Yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, şenlik, gezi ve turlar gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar

Üyeler ve çocukları başta olmak üzere dernek çalışma konularında öğrenim gören yüksek okul ve üniversite öğrencilerine burs verilmesine yardım eder

Üyelik işlemlerini takip ederek, üyelerle ilgili şikayet ve önerileri ile ilgili yazışmaları yapar

Yönetim kurulu ile üyeler arasındaki sosyal ilişkileri koordine eder

Doğa dostu sanatçılar komitesi

Doğa alanında faaliyet gösteren sanatçılarla dernek arasındaki işbirliğini sağlar

Dernek yararına sergi, konser gibi sanatsal etkinliklerin yapılmasını sağlar

Sanatçılar arasındaki yazışma ve paylaşım çalışmalarını yürütür

Yönetim kurulu ile sanatçılar rasındaki bağlantıyı sağlar

Basın, yayın ve tanıtım komitesi 

Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerimize dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarılmasına katkı sağlar

Basın bültenlerinin hazırlanmasını sağlar

Web sitesi ve sosyal medya ile iletişim araçlarının kullanılması ve yönetilmesini sağlar

Dernek tanıtımı ile ilgili video, sunum, broşür gibi dokümanları hazırlar

Basınla ilişkileri koordine eder

Yönetim kurulu ile koordineli olarak faaliyet raporlarını hazırlar