Komiteler

/ 1 Haziran 2018 / / yorumsuz
Komiteler

Derneğimizin 3 daimi komitesi bulunmaktadır. Derneğimizin daimi komisyon ve komitelerinin Dernek amacına ve çalışma biçimine uygun olarak kurulması, görev alan üyelerimizin çalışma usul ve esasları 20 Ağustos 2021 tarih ve 07/03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan Yönerge ile belirlenmiştir. Dernek çalışmalarımıza üye olarak katılım sağlayabilir, alanınıza uygun olarak komisyonlarımızda ve komitelerimizde gönüllü görev alabilirsiniz. Doğayı birlikte koruyabilir, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yeryüzü bırakabiliriz.

Ayrıntılı bilgi için: bilgi@dosder.org.tr 

DAİMİ KOMİTELER

Derneğin Daimi Komiteleri 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Komitelerin Sekreteryası Yönetim Kurulunca görev verilen Koordinatörler tarafından yürütülür.

Yayın Komitesi: Dernek üyelerince hazırlanan yayınların basım ve yayını için uygunluk kararı verir.

Sosyal Faaliyetler Komitesi: Bağış kampanyaları, gezi, konser, kermes gibi Dernek üyelerince organize edilmesi talep edilen faaliyetleri inceler ve uygun görülenleri Yönetim Kuruluna bildirir.

Ödül Komitesi: Dernek üyelerince önerilen ödüllü yarışmaları inceler, başarılı çalışmaları bulunan kurum, kuruluş ve kişilere Dernek tarafından verilecek ödülleri belirler.

Benzer Konular

Yorum yaz