Komisyonlar

/ 1 Haziran 2018 / / yorumsuz
Komisyonlar

Derneğimizin 3 daimi komisyonu bulunmaktadır. Derneğimizin daimi komisyon ve komitelerinin Dernek amacına ve çalışma biçimine uygun olarak kurulması, görev alan üyelerimizin çalışma usul ve esasları 20 Ağustos 2021 tarih ve 07/03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan Yönerge ile belirlenmiştir. Dernek çalışmalarımıza üye olarak katılım sağlayabilir, alanınıza uygun olarak komisyonlarımızda gönüllü görev alabilirsiniz. Doğayı birlikte koruyabilir, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yeryüzü bırakabiliriz.

Ayrıntılı bilgi için: bilgi@dosder.org.tr 

BİLİM KOMİSYONU 
Bilim komisyonu Yönetim Kurulunun daveti üzerine kabul eden ve alanında akademik ve mesleki uzmanlığı bulunan asli üyelerden oluşur. Bilim Komisyonu Sekreteri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bilim komisyonu üyelerinin Dernek adına katılım sağlayacakları proje ve toplantı çalışmalarının masrafları ilgili projeler, kurum ve kuruluşlar ile uygun olduğunda Dernek tarafından karşılanır.

Bilim komisyonları aşağıdaki uzmanlık alanlarına göre belirlenir:
a) Yaban Hayatı: Yabani hayvan ve bitki türleri, habitat, nesli tehlike altında olan türler, endemik türler, istilacı türler, anıt ağaçlar, yaban hayatı ticareti, biyolojik kaçakçılık, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, kırsal peyzaj, bozkır ekosistemleri, mağara ekosistemleri, kent peyzajı ve parklar
b) Ormanlar: Orman ekosistemleri, korunan alanlar, milli parklar, yangınlar
c) Denizler ve Okyanuslar: Kıyı alanlarının ve deniz tabanının bütünlüğü, deniz yaşamı, deniz çayırları, balıkçılık, kıyı ve deniz kirliliği, okyanuslar, iklim değişikliği etkileri
ç) Sulak Alanlar: Nehir havzaları, göller ve deltalar gibi önemli sulak alanlar ve su kuşları, sucul bitkiler, tatlı su balıkları, kuraklık, su kirliliği, su bütçesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu
d) Gıda Güvenliği: Ekolojik tarım, hayvancılık, bitki ıslahı, yerli tohumların korunması, gıda sağlığı ve hijyeni, toprak koruma
e) Hayvan Refahı: Evcil hayvanlar, hayvanat bahçeleri standartları, üretim çiftlikleri, hayvan sağlığı ve hayvan bakımı
f) Çevre Hukuku: Çevre mevzuatı, strateji ve eylem planları
g) Çevre Eğitimi: İlk, orta ve lise düzeyi çevre eğitimi programları ve uygulamalar, spor ve izcilik faaliyetleri

Bilim Komisyonu üyelerinin Derneğin Bilim Danışmanı olarak görevleri
a) Güncel ve gündemde olan çevre sorunları konusunda sözlü basın açıklamalarında bulunmak, basın ve kamuoyuna yapılacak yazılı açıklamaları hazırlamak,
b) Derneğin sosyal medya ve web sitesinden yapılacak bilimsel çalışmalarına katkı vermek, köşe yazıları ve makaleler hazırlamak,
c) Derneğin davet edildiği bilimsel etkinliklere ve toplantılara katılım sağlamak, bildiri sunmak, bilimsel görüş vermek,
ç) Doğanın Sesi akademik dergisi sorumlu yazı işleri müdürlüğü ile bilim kurulu ve hakem kurulunda görev almak, akademik makale yazmak,
d) Dernek tarafından düzenlenen çalıştay ve toplantılara katılım sağlamak, konferanslar vermek, söyleşiler yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarına, rapor, strateji ve eylem planlarına görüş vermek,
f) Dernek çalışma konularına uygun olarak projeler hazırlamak ve hazırlanan projelere görüş vermek, bilim danışmanı olarak katılım sağlamak,
g) Bilimsel yayın ve raporların hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
ğ) Dernek tarafından düzenlenen bilim yarışmalarında jüri olarak görev almak.

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU
(1) Kültür ve Sanat Komisyonu Yönetim Kurulunun daveti üzerine kabul eden kültürel ve sanat çalışmaları yapan asli üyeler ve gönüllülerden oluşur.
(2) Kültür ve sanat komisyonu Derneğin resim, fotoğraf, müzik, tiyatro, film gibi sanat faaliyetlerinin ve kültürel çalışmalarının organizasyonu yapar. Düzenlenen ve davet edilen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım sağlar.
(3) Kültür ve sanat komisyonu sekreteri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

GENÇLİK KOMİSYONU
(1) Gençlik Komisyonu, 18-30 yaş arasında yer alan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Komisyonun 15 üyeden oluşan yönetim ekibi Derneğin genç asli üyelerinden oluşur. Aralarında başkan, başkan vekili, başkan yardımcıları, sekreter ve üyeleri belirlerler.
(2) Gençlik komisyonunda yer alan üyelerin yıllık aidat ödeme zorunluluğu bulunmaz.
(3) Gençlik komisyonu Dernek tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası proje, kampanya, spor, etkinlik ve eğitim faaliyetlerine gönüllü destek verir. Dernek çalışmalarına ve faaliyetlerine katılım sağlayan gençlik komisyonu üyelerinin masrafları Dernek tarafından karşılanır.

Benzer Konular

Yorum yaz