Üyelik

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneğine üye olarak faaliyetlerimize destek olabilirsiniz. Üyelik giriş ücretimiz 25 TL, yıllık aidatımız 50 TL’dir.  Yıllık aidatımız üyelik girişi yapıldıktan 1 yıl sonra alınmaya başlar.

Nasıl üye olabilirim?

1- Derneğimize e-imza veya mobil imza ile E-devlet üzerinden üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.

2- Online üyelik formunu buradan doldurabilirsiniz, giriş aidatınızı sistem üzerinden güvenli PayTr ödeme sistemi ile yatırabilirsiniz.

3- bilgi@dosder.org.tr e-posta adresimizden bize ulaşarak üyelik formu talep edebilirsiniz. Giriş aidatınızı aşağıdaki banka hesabımıza Eft/Havale ile yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Cevizlidere, Ankara Şubesi, IBAN: TR410001001925849244205002

Aidatlarım nasıl kullanılıyor? 

Derneğimize yatırdığınız aidatlarınız; çevre eğitiminin desteklenmesi ve kampanyalar gibi amaca uygun faaliyetler için kullanılır. Çocuklara kitap temini, fidan dikimi, promosyon basımı, yayın ve baskı çalışmalarımız gibi faaliyetlerimiz için aidatlar kullanılmaktadır. Derneğimizin web sitesi, ofis, kırtasiye, ulaşım ve posta gibi genel giderleri yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarıyla karşılanmaktadır.

Derneğe üye olma şartları 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil ve tüzel kişi üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten çıkma

  • Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
  • Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
  • Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  • Cinsiyet, ırk, din, sınıf, aile ve zümre ayrımcılığı tutum ve davranışlarında bulunmak,
  • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymek,
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılan üyelerin itirazları Genel Kurulumuzca sonuçlandırılır.