Avrupa Parlamentosu Doğa Restorasyonu Yasasını Onayladı

/ 21 Temmuz 2023 / / yorumsuz
Avrupa Parlamentosu Doğa Restorasyonu Yasasını Onayladı

Avrupa Parlamentosu, AB’nin 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının en az %20’sini kapsayan restorasyon önlemleri alması gerektiğini kabul etti. Yapılan oylama oldukça çekişmeli geçse de sonuçta kazanan doğa oldu. AB doğa restorasyonu yasasına ilişkin tutumunu 336 evet, 300 hayır ve 13 çekimser oyla kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, ekosistemi eski haline getirmenin iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede kilit önem taşıdığının ve gıda güvenliği risklerini azalttığının altını çiziyor. Yasa taslağının AB’de yeni korunan alanların oluşturulmasını dayatmadığına veya yeni yenilenebilir enerji altyapısını engellemediğine vurgu yapılıyor. Bu tür tesislerin kamu yararına olduğunun altını çizen yeni bir madde de yasaya ekleniyor.

Parlamento, yasanın yalnızca Komisyon uzun vadeli gıda güvenliğini garanti altına almak için gerekli koşullar hakkında veri sağladığında ve AB ülkeleri her bir habitat türü için restorasyon hedeflerine ulaşmak için restore edilmesi gereken alan miktarını belirlediğinde uygulanacağını söylüyor. Parlamento, istisnai sosyoekonomik sonuçlarla hedeflerin ertelenmesi olasılığını da öngörüyor.

Oylamadan sonra raportör César Luena: “Doğayı Restorasyon Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçasıdır ve Avrupa’nın ekosistemlerini eski haline getirmek için bilimsel fikir birliğine ve tavsiyelere uygundur. Çiftçiler ve balıkçılar bundan faydalanacak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya sağlayacaktır. Bugün benimsediğimiz tutumumuz net bir mesaj gönderiyor. Şimdi iyi çalışmaya devam etmeli, üye devletlerle müzakereleri artırmalı ve Parlamentonun doğa restorasyonu konusundaki bu ilk düzenlemeyi geçirme yetkisi sona ermeden önce bir anlaşmaya varmalıyız.”

Parlamento, yeni yasanın başta BM Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik çerçevesi olmak üzere AB’nin uluslararası taahhütlerine ulaşılmasına katkıda bulunacağının altını çiziyor. Avrupa’daki yaşam alanlarının %80’inden fazlası kötü durumda. Komisyon, 22 Haziran 2022’de, AB’nin kara ve deniz alanlarında zarar görmüş doğanın uzun vadeli iyileşmesine katkıda bulunmak ve AB iklim ve biyolojik çeşitlilik hedeflerine ulaşmak için doğa restorasyonuna ilişkin bir düzenleme önerdi. Komisyona göre, yatırılan her avro en az 8 avroluk fayda sağlayacağından, yeni yasa önemli ekonomik faydalar sağlayacaktır.

Parlamento artık mevzuatın nihai şekli konusunda Konsey ile müzakerelere başlamaya hazır.

Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230707IPR02433/nature-restoration-law-meps-adopt-position-for-negotiations-with-council

Yorum yaz