Makaleler

Doğanın Sesi dergisinde yayınlanan makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

TEK SAĞLIK YAKLAŞIMINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ
ÖZET Antimikrobiyel direnç, tüm dünyada gerek insan gerekse veteriner hekimliğinde giderek büyüyen önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Özellikle yaşamı tehdit eden bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve kontrol altına alınmasında kritik..
TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI OMURGALI İSTİLACI YABANCI TÜRLER
Yeşil Papağan (Psittacula krameri) © M. Sözen ÖZET Bu çalışmada, IUCN tarafından yayınlanan “Dünyanın En Kötü 100 İstilacı Türü” listesinde yer alan üç tür ile bu listede bulunmamasına rağmen, Türkiye’de..
TUZ GÖLÜ’NDEKİ FLAMİNGO, PHOENICOPTERUS ROSEUS’UN POPÜLASYON BÜYÜKLÜĞÜ VE ÜREME  KOLONİLERİ
Flamingo (Phoenicopterus roseus). Kulu Düden Gölü, Konya. 10.05.2009 © A. Karataş ÖZET Küresel anlamda geniş bir yayılış alanına sahip flamingonun en önemlisi Tuz Gölü’nde olmak üzere Türkiye’de önemli üreme kolonileri..
İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE SEMICASSIS GRANULATA UNDULATA’NIN (GMELIN, 1791) YUMURTA KAPSÜLÜ ÜZERİNE ERGALATAX JUNIONAE (HOUART, 2008) PREDASYONUNDAN İLK GÖZLEM
S.granulata dişilerinin yumurta kapsülü oluşturması (Orijinal) ÖZET Bu çalışmada, İskenderun Körfezi’nde, Keldağ kıyısı-Uzunkaya mevkiinde, üreme döneminde olan Semicassis granulata undulata (Gmelin, 1791) yumurta kapsülü üzerine, Ergalatax junionae Houart, 2008’nin (Duclos,..
FLAMİNGOLAR (PHOENICOPTERIFORMES) VE TÜRKİYE’DEKİ FLAMİNGO TÜRLERİ
Akkaya Göleti (Niğde), 18.06.2018. © A. Karataş ÖZET Uzun bacaklı ve uzun boyunlu su kuşu olan flamingolar, Phoenicopteridae ailesinden ibaret olan Phoenicopteriformes takımını oluştururlar. İkisi Eski Dünya kıtalarında, dördü Amerika..
KAHRAMANMARAŞ İLİ ORCHIDACEAE FAMİLYASI TÜRLERİ HAKKINDA BİR ÖN ÇALIŞMA
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora, Kahramanmaraş-2021, © Y. Z. Kocabaş ÖZET Bu ön çalışmada Kahramanmaraş ilinde yetişen bazı doğal orkide türlerinin (Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., Limodorum abortivum (L.) Sw. var. abortivum,..
MARMARA BÖLGESİNDE YERLİ VE KÜLTÜR KOYUN IRKLARININ MEVCUT DURUMU
ÖZET Marmara Bölgesinde yer alan on bir ilde yetiştirilen koyun ırklarının verim yönü, kuyruk yapısı ve orijin dikkate alınarak güncel veriler ile durum tespiti yapılmaktadır. Araştırma, TC Tarım ve Orman..
MÜSİLAJ SORUNU VE KARAKTERİZASYONU
© E. TAŞKIN ÖZET  Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışının getirdiği kentleşme ve sanayileşme; çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır. Son yıllarda, denizlerde planktonik ve bentik alg çoğalmalarından kaynaklanan..
TÜRKİYE’NİN YALIÇAPKINLARI (CORACIIFORMES: ALCEDINIDAE)
Alaca yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) © A.Karataş ÖZET Alcedinidae ailesi, ülkemizde üç yalıçapkını türü ile temsil edilmektedir. Bunlar: Yalıçapkını-Alcedo atthis (Linnaeus, 1758), İzmir Yalıçapkını – Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) ve Alaca..
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS FLORASI, KIRŞEHİR
ÖZET Bu çalışmada Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinin (Kırşehir) florası araştırılmıştır. İnceleme alanında Mart 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında değişik zamanlarda arazi çalışması yapılmış ve 376 bitki örneği toplanmıştır...