Makaleler

Doğanın Sesi dergisinde yayınlanan makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN YALIÇAPKINLARI (CORACIIFORMES: ALCEDINIDAE)
Alaca yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) © A.Karataş ÖZET Alcedinidae ailesi, ülkemizde üç yalıçapkını türü ile temsil edilmektedir. Bunlar: Yalıçapkını-Alcedo atthis (Linnaeus, 1758), İzmir Yalıçapkını – Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) ve Alaca..
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS FLORASI, KIRŞEHİR
ÖZET Bu çalışmada Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinin (Kırşehir) florası araştırılmıştır. İnceleme alanında Mart 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında değişik zamanlarda arazi çalışması yapılmış ve 376 bitki örneği toplanmıştır...
TÜRKİYE KIYILARINDA İSTİLACI ZEHİRLİ BALON BALIĞI (Lagocephalus sceleratus Gmelin, 1789)
Balon balığı, Samandağ, Hatay, 2016. © E.Taşkın ÖZET Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz’e gelen balık türleri arasında balıkçılık sektörüne en fazla zararı veren tür, balon veya kirpi balığı adıyla bilinen Lagocephalus..
VAN GÖLÜ BALIKÇILIK YÖNETİMİ VE İNCİ KEFALİ Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814) KORUMA ÇALIŞMALARI
Üremek için akarsular giren inci kefalleri, Erciş, Van. Balık bendi, 2020. © M. Akkuş ÖZET Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür. Suları yüksek derecede tuzlu ve sodalı olan gölün, pH..
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ÖZET Çalışma, çevre bilimi dersinin fen bilgisi öğretmen adayları üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler altı adet açık uçlu sorudan..
TÜRKİYE’NİN TEHLİKE ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLERİ
Capra aegagrus (Dağ keçisi) © A.Karataş ÖZET Türkiye, sahip olduğu mevcut konum ve topografik özellikleri bakımından memeli türleri için farklı habitatlar sunaktadır. Avrupa ülkeleri ve aynı enlemde olan gelişmiş ülkelere..
HATAY İLİ MEMELİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE KORUMA ÖNERİLERİ
Hyaena hyaena, Çizgili sırtlan © M.Sözen ÖZET Hatay ili konumu sayesinde memeli çeşitliliği açısından Türkiye için eşsiz bir zenginliğe sahiptir. Hatay ilinin memeli faunasını bir taraftan Afrika’dan Türkiye’ye kadar yayılanlar,..
TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ÖLÇEKTE SOYU TEHLİKE ALTINDAKİ KUŞ TÜRLERİ
          Neophron percnopterus (Küçük akbaba) © A. Karataş ÖZET Dünyada tanımlanmış yaklaşık 10.900 kuş türünden 1.480’i küçük ve azalan popülasyon büyüklüğüne sahip oldukları için küresel ölçekte tehlike altında olarak değerlendirilmiştir...
KARINCA DAĞI’NIN (POZANTI-ADANA) ENDEMİK BİTKİLERİ VE IUCN TEHLİKE KATEGORİLERİ
Karınca Dağı © T. Ezer, 2020 ÖZET Bu çalışmada, Karınca Dağı’nın (Pozantı-Adana) endemik bitkileri ve IUCN tehlike kategorileri araştırılmıştır. Akdeniz Bölgesi B6 -Adana Bölümü’nde yer alan çalışma alanından 2018-2020 yılları..
MİKROPLASTİKLERİN DENİZ ÇEVRESİNDE  NEDEN OLDUĞU ETKİLER
Lanzorate, Kanarya Adaları, İspanya, Kasım 2018. © Ü. Altan ÖZET Modern çağda insanın gittikçe fazla miktarda ürettiği ancak hem üretim süreci hem de tüketiminden sonra atıklarıyla ve bu maddelerin doğada..