Makaleler

Doğanın Sesi dergisinde yayınlanan makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ
ÖZET Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çevre sorunları canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre sorunlarının azalması için, insanların çevre ile ilgili konularda bilgi sahibi olması, doğa ile empati kurma..
SALDA GÖLÜ’NDE BİOMİNERALİZASYON VE STROMATOLİT OLUŞUMU
ÖZET Yeryüzündeki ekosistemlerde canlı ve cansız öğeler, enerji akımı, kimyasal döngüler ve popülasyon denetimleri gibi üç temel işlevle birbirine bağlanmakta ve bu üç işlev ekosistemlerin niceliksel olarak çalışabilmesi için gerekli..
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
ÖZET Yaşamın doğal bir parçası olan ve bölgelere göre değişen iklim sisteminin bozulması beraberinde çok ciddi sorunlar getirmektedir. Sanayi devrimi ile yaşanan iklim ve çevre sorunlarının dünyadaki etkisi günümüzde iyice..
KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ
ÖZET Türkiye Florası içinde sucul bitkiler önemli bir yere sahiptir. Bir bölgedeki sucul bitkilerin tespit edilmesi biyoçeşitliliğin de yapısının belirlenmesine katkı sağlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta yapılan flora araştırmalarında tespit edilen..
CEVİZ VE FINDIKLA BESLENEN MEMELİ VE KUŞ TÜRLERİNİN BU AĞAÇLARIN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
ÖZET Ceviz ve fındık ile hayvanların ilişkileri daha çok bu bitkilere verdikleri zarar ve yarar dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bazı hayvan gruplarının zarar etkisi büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan bu konuda..
TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZET Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı bölgesinden (Marmara ve Karadeniz) tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin bölgelere göre floristik ve ekolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bölgelerdeki farklı habitatlarda..
KUZEY EGE KIYILARINDAN (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) İLK KEZ GÖZLENEN  TEPELİ KAĞIT BALIĞI,  Lophotus lacepede Giorna, 1809 ( Actinopterygii: Lophotidae )
ÖZET Tepeli Kağıt Balığı, Kuzey Ege denizinde (Çanakkale) 11.02.2018 tarihinde küçük ölçekli balıkçılar tarafından yakalanmıştır. Mezopelajik olan bu tür, daha önce Türkiye kıyılarından Gökova Körfezinde ilk kayıt olarak rapor edilmiştir...
KOMPLİKE MANTAR ENFEKSİYONU: MUHABBET KUŞU
ÖZET Tüy dökülmesi ve kaşıntı şikâyeti ile Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına canlı olarak getirilen 1 yaşında bir muhabbet kuşundan alınan ağız svap ve kanat tüy örnekleri mikolojik olarak incelendi...
AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NIN FLORASI (KIRŞEHİR, TÜRKİYE)
ÖZET Bu araştırma Aşıkpaşa Tabiat Parkı (Kırşehir) Alanının florasını kapsamaktadır. Araştırma alanında  2017-2018 yılları içerisinde toplanan 313 bitki örneğinin değerlendirilmesi ile 51 familya,139 cins,162 tür tespit edilmiştir. 21 tür Türkiye..
SULAK ALANLARIN YOK EDİLMESİNİN ETKİLERİ VE AMİK GÖLÜ ÖRNEĞİ
ÖZET Dünyadaki en zengin ekosistemlerden biri olan sulak alanlar, tarihsel çağlardan bu yana insanlar tarafından tahrip edilmektedir. Ancak 1980’lerden sonra önemi anlaşılan bu alanlar, uluslararası sözleşmelerle korunmaya ve yok edilenler..