Makaleler

Doğanın Sesi dergisinde yayınlanan makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN TEHLİKE ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLERİ
Capra aegagrus (Dağ keçisi) © A.Karataş ÖZET Türkiye, sahip olduğu mevcut konum ve topografik özellikleri bakımından memeli türleri için farklı habitatlar sunaktadır. Avrupa ülkeleri ve aynı enlemde olan gelişmiş ülkelere..
HATAY İLİ MEMELİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE KORUMA ÖNERİLERİ
Hyaena hyaena, Çizgili sırtlan © M.Sözen ÖZET Hatay ili konumu sayesinde memeli çeşitliliği açısından Türkiye için eşsiz bir zenginliğe sahiptir. Hatay ilinin memeli faunasını bir taraftan Afrika’dan Türkiye’ye kadar yayılanlar,..
TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ÖLÇEKTE SOYU TEHLİKE ALTINDAKİ KUŞ TÜRLERİ
          Neophron percnopterus (Küçük akbaba) © A. Karataş ÖZET Dünyada tanımlanmış yaklaşık 10.900 kuş türünden 1.480’i küçük ve azalan popülasyon büyüklüğüne sahip oldukları için küresel ölçekte tehlike altında olarak değerlendirilmiştir...
KARINCA DAĞI’NIN (POZANTI-ADANA) ENDEMİK BİTKİLERİ VE IUCN TEHLİKE KATEGORİLERİ
Karınca Dağı © T. Ezer, 2020 ÖZET Bu çalışmada, Karınca Dağı’nın (Pozantı-Adana) endemik bitkileri ve IUCN tehlike kategorileri araştırılmıştır. Akdeniz Bölgesi B6 -Adana Bölümü’nde yer alan çalışma alanından 2018-2020 yılları..
MİKROPLASTİKLERİN DENİZ ÇEVRESİNDE  NEDEN OLDUĞU ETKİLER
Lanzorate, Kanarya Adaları, İspanya, Kasım 2018. © Ü. Altan ÖZET Modern çağda insanın gittikçe fazla miktarda ürettiği ancak hem üretim süreci hem de tüketiminden sonra atıklarıyla ve bu maddelerin doğada..
DENİZ KAPLUMBAĞASI (Caretta caretta, Chelonia mydas) İZLEME VE KORUMA ÇALIŞMALARI: GÖKSU DELTASI ÖRNEĞİ
Yavru C. caretta, Silifke Taşucu Sahili, 2020, © R.Toper ÖZET Dünya üzerinde yedi tür deniz kaplumbağası yaşamaktadır ve bu türlerden beşi Akdeniz’de görülmekte, Chelonia mydas ve Caretta caretta türleri ise..
COVID-19 SALGININDA YARASALAR VE YABAN HAYATI
Büyük fare kulaklı yarasa (Myotis myotis), Afyon, 2020 © N. Aşan Baydemir ÖZET İnsanoğlu Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılış gösteren yeni bir virüsle karşılaşmıştır. COVID-19 pandemisine..
İSTİLACI BİR TÜR, SU MAYMUNU (Myocastor coypus)
Iğdır Karasu Nehri’nde güneşlenen bir su maymunu ailesi  🄫 Z. Çoban  ÖZET Bir ekosistemin doğal faunasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı tür denmektedir. Yeni..
KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ
ÖZET Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çevre sorunları canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre sorunlarının azalması için, insanların çevre ile ilgili konularda bilgi sahibi olması, doğa ile empati kurma..
SALDA GÖLÜ’NDE BİOMİNERALİZASYON VE STROMATOLİT OLUŞUMU
ÖZET Yeryüzündeki ekosistemlerde canlı ve cansız öğeler, enerji akımı, kimyasal döngüler ve popülasyon denetimleri gibi üç temel işlevle birbirine bağlanmakta ve bu üç işlev ekosistemlerin niceliksel olarak çalışabilmesi için gerekli..