Makaleler

Doğanın Sesi dergisinde yayınlanan makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

MİKROPLASTİKLERİN DENİZ ÇEVRESİNDE  NEDEN OLDUĞU ETKİLER
Lanzorate, Kanarya Adaları, İspanya, Kasım 2018. © Ü. Altan ÖZET Modern çağda insanın gittikçe fazla miktarda ürettiği ancak hem üretim süreci hem de tüketiminden sonra atıklarıyla ve bu maddelerin doğada..
DENİZ KAPLUMBAĞASI (Caretta caretta, Chelonia mydas) İZLEME VE KORUMA ÇALIŞMALARI: GÖKSU DELTASI ÖRNEĞİ
Yavru C. caretta, Silifke Taşucu Sahili, 2020, © R.Toper ÖZET Dünya üzerinde yedi tür deniz kaplumbağası yaşamaktadır ve bu türlerden beşi Akdeniz’de görülmekte, Chelonia mydas ve Caretta caretta türleri ise..
COVID-19 SALGININDA YARASALAR VE YABAN HAYATI
Büyük fare kulaklı yarasa (Myotis myotis), Afyon, 2020 © N. Aşan Baydemir ÖZET İnsanoğlu Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılış gösteren yeni bir virüsle karşılaşmıştır. COVID-19 pandemisine..
İSTİLACI BİR TÜR, SU MAYMUNU (Myocastor coypus)
Iğdır Karasu Nehri’nde güneşlenen bir su maymunu ailesi  🄫 Z. Çoban  ÖZET Bir ekosistemin doğal faunasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı tür denmektedir. Yeni..
KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ
ÖZET Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çevre sorunları canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre sorunlarının azalması için, insanların çevre ile ilgili konularda bilgi sahibi olması, doğa ile empati kurma..
SALDA GÖLÜ’NDE BİOMİNERALİZASYON VE STROMATOLİT OLUŞUMU
ÖZET Yeryüzündeki ekosistemlerde canlı ve cansız öğeler, enerji akımı, kimyasal döngüler ve popülasyon denetimleri gibi üç temel işlevle birbirine bağlanmakta ve bu üç işlev ekosistemlerin niceliksel olarak çalışabilmesi için gerekli..
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
ÖZET Yaşamın doğal bir parçası olan ve bölgelere göre değişen iklim sisteminin bozulması beraberinde çok ciddi sorunlar getirmektedir. Sanayi devrimi ile yaşanan iklim ve çevre sorunlarının dünyadaki etkisi günümüzde iyice..
KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ
ÖZET Türkiye Florası içinde sucul bitkiler önemli bir yere sahiptir. Bir bölgedeki sucul bitkilerin tespit edilmesi biyoçeşitliliğin de yapısının belirlenmesine katkı sağlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta yapılan flora araştırmalarında tespit edilen..
CEVİZ VE FINDIKLA BESLENEN MEMELİ VE KUŞ TÜRLERİNİN BU AĞAÇLARIN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
ÖZET Ceviz ve fındık ile hayvanların ilişkileri daha çok bu bitkilere verdikleri zarar ve yarar dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bazı hayvan gruplarının zarar etkisi büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan bu konuda..
TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZET Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı bölgesinden (Marmara ve Karadeniz) tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin bölgelere göre floristik ve ekolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bölgelerdeki farklı habitatlarda..