Doğanın Sesi

Bilimsel çalışmalar hakkında Derneğimizin hakemli akademik dergisini takip edin

TÜRKİYE’NİN YALIÇAPKINLARI (CORACIIFORMES: ALCEDINIDAE)
Alaca yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) © A.Karataş ÖZET Alcedinidae ailesi, ülkemizde üç yalıçapkını türü ile temsil edilmektedir. Bunlar: Yalıçapkını-Alcedo atthis (Linnaeus, 1758), İzmir Yalıçapkını – Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) ve Alaca..
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS FLORASI, KIRŞEHİR
ÖZET Bu çalışmada Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinin (Kırşehir) florası araştırılmıştır. İnceleme alanında Mart 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında değişik zamanlarda arazi çalışması yapılmış ve 376 bitki örneği toplanmıştır...
TÜRKİYE KIYILARINDA İSTİLACI ZEHİRLİ BALON BALIĞI (Lagocephalus sceleratus Gmelin, 1789)
Balon balığı, Samandağ, Hatay, 2016. © E.Taşkın ÖZET Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz’e gelen balık türleri arasında balıkçılık sektörüne en fazla zararı veren tür, balon veya kirpi balığı adıyla bilinen Lagocephalus..
VAN GÖLÜ BALIKÇILIK YÖNETİMİ VE İNCİ KEFALİ Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814) KORUMA ÇALIŞMALARI
Üremek için akarsular giren inci kefalleri, Erciş, Van. Balık bendi, 2020. © M. Akkuş ÖZET Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür. Suları yüksek derecede tuzlu ve sodalı olan gölün, pH..
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ÖZET Çalışma, çevre bilimi dersinin fen bilgisi öğretmen adayları üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler altı adet açık uçlu sorudan..
Doğanın Sesi Dergisi Yıl.4 Sayı.8
Dergiyi Oku Kapak Fotoğrafı: © Bülent GÖZCELİOĞLU Arothron stellatus Yıldızlı balon balığı Hurghada, Mısır..
DOĞANIN SESİ SÖYLEŞİ PROGRAMI 8. BÖLÜM: PARİS İKLİM ANLAŞMASI
Ülkemizin iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan Paris İklim Anlaşması’nı, imzalandıktan beş yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylaması hepimizi sevindirdi. Anlaşmanın onaylanması iklim kriziyle mücadelede yeterli olacak mı? Doğanın..
Doğanın Sesi Dergisi Yıl.4 Sayı.7
Dergiyi Oku Kapak Fotoğrafı: © İbrahim ALKAN Lycaena thersamon Küçük ateş güzeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balıkesir Köyü Haziran 2020    ..
TÜRKİYE’NİN TEHLİKE ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLERİ
Capra aegagrus (Dağ keçisi) © A.Karataş ÖZET Türkiye, sahip olduğu mevcut konum ve topografik özellikleri bakımından memeli türleri için farklı habitatlar sunaktadır. Avrupa ülkeleri ve aynı enlemde olan gelişmiş ülkelere..
HATAY İLİ MEMELİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE KORUMA ÖNERİLERİ
Hyaena hyaena, Çizgili sırtlan © M.Sözen ÖZET Hatay ili konumu sayesinde memeli çeşitliliği açısından Türkiye için eşsiz bir zenginliğe sahiptir. Hatay ilinin memeli faunasını bir taraftan Afrika’dan Türkiye’ye kadar yayılanlar,..