Doğanın Sesi

Bilimsel çalışmalar hakkında Derneğimizin hakemli akademik dergisini takip edin

Doğanın Sesi Dergisi Yıl.3. Sayı.5
Dergiyi oku          ..
KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ
ÖZET Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çevre sorunları canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre sorunlarının azalması için, insanların çevre ile ilgili konularda bilgi sahibi olması, doğa ile empati kurma..
SALDA GÖLÜ’NDE BİOMİNERALİZASYON VE STROMATOLİT OLUŞUMU
ÖZET Yeryüzündeki ekosistemlerde canlı ve cansız öğeler, enerji akımı, kimyasal döngüler ve popülasyon denetimleri gibi üç temel işlevle birbirine bağlanmakta ve bu üç işlev ekosistemlerin niceliksel olarak çalışabilmesi için gerekli..
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
ÖZET Yaşamın doğal bir parçası olan ve bölgelere göre değişen iklim sisteminin bozulması beraberinde çok ciddi sorunlar getirmektedir. Sanayi devrimi ile yaşanan iklim ve çevre sorunlarının dünyadaki etkisi günümüzde iyice..
KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ
ÖZET Türkiye Florası içinde sucul bitkiler önemli bir yere sahiptir. Bir bölgedeki sucul bitkilerin tespit edilmesi biyoçeşitliliğin de yapısının belirlenmesine katkı sağlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta yapılan flora araştırmalarında tespit edilen..
DOĞANIN SESİ 3.BÖLÜM: MARAĞA EKOSİSTEMLERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Doğanın Sesi programımızın 3. bölümünde Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Derneğimiz Bilim Danışmanı Prof.Dr. Sayın Nursel Aşan Baydemir hocamızla mağara ekosistemlerinin araştırılması, korunması, yönetimi, başta..
DOĞANIN SESİ 2. BÖLÜM: ANKARA KEÇİMİZİ KONUŞTUK
Doğanın Sesi programımızın 2. bölümünde zootekni ve hayvan besleme uzmanı olan Derneğimiz Bilim Danışmanı Doç.Dr. Sayın M.Salih Karaçaltı hocamızla üretiminin ve üreticilerinin desteklenmesi gereken Ankara Keçisi varlığımızı ve korunması için..
DOĞANIN SESİ 1.BÖLÜM: BUĞDAY
Derneğimizin Bilim Danışmanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Saime Ünver İkincikarakaya hocamızla Doğanın Sesi programımızda geleceğimizin teminatı Buğdayımızı konuştuk...
CEVİZ VE FINDIKLA BESLENEN MEMELİ VE KUŞ TÜRLERİNİN BU AĞAÇLARIN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
ÖZET Ceviz ve fındık ile hayvanların ilişkileri daha çok bu bitkilere verdikleri zarar ve yarar dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bazı hayvan gruplarının zarar etkisi büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan bu konuda..
TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZET Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı bölgesinden (Marmara ve Karadeniz) tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin bölgelere göre floristik ve ekolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bölgelerdeki farklı habitatlarda..