TEK SAĞLIK YAKLAŞIMINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ

/ 2 Ocak 2023 / / yorumsuz
TEK SAĞLIK YAKLAŞIMINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ

ÖZET

Antimikrobiyel direnç, tüm dünyada gerek insan gerekse veteriner hekimliğinde giderek büyüyen önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Özellikle yaşamı tehdit eden bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip ajanlar olan antibiyotiklere karşı gelişen direncin en büyük sebebi bu silahların aşırı ve yanlış kullanılmalarıdır. Bu sebep göz önüne alındığında ve dirençli mikroorganizmaların çevrede yaygın bir şekilde bulunabildiği düşünüldüğünde, söz konusu problemin çözümü için Tek Sağlık olarak ifade edilen bütüncül ve birleştirici bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. İnsanların, hayvanların ve ekosistemlerin sağlığını sürdürülebilir bir şekilde dengelemeyi ve optimize etmeyi amaçlayan bu yaklaşım temelinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde oluşturulacak organizasyonlar ve yürütülecek politikalarla direnç gelişiminin devam etmesi ve yayılması en aza indirilebilir görülmektedir.

ABSTRACT

Antimicrobial resistance has become an increasingly important health problem in both human and veterinary medicine all over the world. The main reason for the resistance to antibiotics, which are critical agents in the treatment and control of life-threatening bacterial infections, is the overuse and misuse of these weapons. Considering this reason and considering the widespread presence of resistant microorganisms in the environment, it is seen that a holistic and unifying approach, expressed as One Health, is needed to solve the aforementioned problem. On the basis of this approach, which aims to balance and optimize the health of humans, animals and ecosystems in a sustainable way, it is seen that the continuation and spread of resistance development can be minimized with the organizations to be established at regional, national and international levels and the policies to be carried out.

MAKALE

Etiketler

Yorum yaz