Birleşmiş Milletler Fizik Bilimi Işığında İklim Değişikliği 2021 Raporunu Yayınladı

/ 10 Ağustos 2021 / / yorumsuz
Birleşmiş Milletler Fizik Bilimi Işığında İklim Değişikliği 2021 Raporunu Yayınladı

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPPC), 9 Ağustos 2021 tarihinde “İklim Değişikliği 2021: Fizik Bilimi Temelinde” başlıklı bir sonraki raporunu yayınladı. Söz konusu rapor Çalışma Grubu I’in 26 Temmuz- 6 Ağustos arasında düzenlenen uzaktan yapılan değerlendirme ve onay oturumlarının ardından Altıncı Değerlendirme Raporuna katkı olarak yayınlandı.

Çalışma Grubu I, iklim değişikliğini fizik bilimi temelinde değerlendirmektedir. Rapor, gezegenin ısınmasıyla ilgili en son bilimsel bilgilerin değerlendirmesini ve gelecekteki küresel ısınmaya yönelik projeksiyonları sunmakta ve iklim sistemi üzerindeki etkileri değerlendirmektedir.

Raporun Politika Yapıcılar için Özet Başlık Açıklamaları 9 Ağustos 2021 (son kopya düzenlemeye tabidir)
A. İklimin Mevcut Durumu
A.1 İnsan etkisinin atmosferi, okyanusu ve toprağı ısıttığı kesindir. Atmosferde, okyanusta, kriyosferde (suyun yeryüzündeki kar ve buz tabakalarının bütünü) ve biyosferde yaygın ve hızlı değişimler meydana gelmiştir.
A.2 Bir bütün olarak iklim sistemindeki son değişikliklerin ölçeği ve iklim sisteminin birçok yönünün mevcut durumu, yüzyıllardan binlerce yıla kadar eşi görülmemiş bir durumdur.
A.3 İnsan kaynaklı iklim değişikliği şimdiden dünyanın her bölgesinde birçok hava ve iklim olayının uç noktasını etkilemektedir. Sıcak hava dalgaları, yoğun yağış, kuraklık ve tropikal siklonlar gibi aşırı uçlarda gözlemlenen değişikliklerin ve özellikle bunların Beşinci Değerlendirme Raporu’ndan (AR5) bu yana insan etkisi daha da güçlenmiştir.
A.4 İklim süreçleri, paleoiklim kanıtları ve iklim sisteminin artan ışınımsal zorlamaya tepkisi hakkında iyileştirilmiş bilgi, AR5’e kıyasla daha dar bir aralıkladır ve 3°C’lik bir denge iklimi duyarlılığının en iyi tahmini vermektedir.

B. Gelecekte İklim Olasılıkları  
B.1 Küresel yüzey sıcaklığı, dikkate alınan tüm emisyon senaryolarında en azından yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazı emisyonlarında derin azalmalar olmazsa, 21. yüzyılda 1,5°C ve 2°C’lik küresel ısınma aşılacaktır.
B.2 İklim sistemindeki birçok değişiklik, artan küresel ısınmayla doğrudan ilişkili olarak büyür. Bunlar, aşırı sıcakların, deniz ısı dalgalarının ve yoğun yağışların, bazı bölgelerdeki tarımsal ve ekolojik kuraklıkların ve yoğun tropikal siklonların oranındaki artışların yanı sıra Arktik deniz buzu, kar örtüsü ve permafrosttaki (donmuş toprak) azalmaları içerir.
B.3 Devam eden küresel ısınmanın, değişkenliği, küresel muson yağışları ve ıslak ve kuru olayların ciddiyeti dahil olmak üzere küresel su döngüsünü daha da yoğunlaştırması öngörülmektedir.
B.4 CO2 emisyonlarının arttığı senaryolarda, okyanus ve karadaki karbon yutaklarının atmosferdeki CO2 birikimini yavaşlatmada daha az etkili olacağı tahmin edilmektedir.
B.5 Geçmişteki ve gelecekteki sera gazı emisyonlarından kaynaklanan birçok değişiklik, özellikle okyanus, buz tabakaları ve küresel deniz seviyesindeki değişiklikler, yüzyıllardan bin yıllara kadar geri döndürülemez.

C. Risk Değerlendirmesi ve Bölgesel Uyum için İklim Bilgileri
C.1 Doğal etkenler ve içsel değişkenlik, özellikle bölgesel ölçeklerde ve yakın vadede, asırlık küresel ısınma üzerinde çok az etkiyle insan kaynaklı değişiklikleri düzenleyecektir. Bu modülasyonların tüm olası değişikliklerin planlanmasında dikkate alınması önemlidir.
C.2 Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, her bölgenin iklimsel etki faktörlerinde giderek artan bir şekilde eşzamanlı ve çoklu değişiklikler yaşayacağı öngörülmektedir. İklimsel etki faktörlerindeki değişiklikler, 2°C’de 1.5°C’lik küresel ısınmaya kıyasla daha yaygın olacaktır ve
daha da yaygın ve/veya daha yüksek ısınma seviyeleri için telaffuz edilmektedir.
C.3 Buz tabakasının çökmesi, ani okyanus sirkülasyonu değişiklikleri, bazı bileşik aşırı olaylar ve tahmin edilen çok muhtemel gelecekteki ısınma aralığından önemli ölçüde daha büyük ısınma gibi düşük olasılıklı sonuçlar göz ardı edilemez ve risk değerlendirmesinin bir parçasıdır.

D. Gelecekteki İklim Değişikliğini Sınırlamak
D.1 Fizik bilimi açısından bakıldığında, insan kaynaklı küresel ısınmayı belirli bir seviyeyle sınırlamak, kümülatif CO2 emisyonlarının sınırlandırılmasını, diğer sera gazı emisyonlarında güçlü azalmalarla birlikte en az net sıfır CO2 emisyonuna ulaşılmasını gerektirir. Güçlü, hızlı ve CH4 emisyonlarındaki sürekli azalmalar, azalan aerosol kirliliğinden kaynaklanan ısınma etkisini de sınırlayacak ve hava kalitesini iyileştirecektir.
D.2 Düşük veya çok düşük sera gazı (GHG) emisyonlu senaryolar (SSP1-1.9 ve SSP1- 2.6), yüksek ve çok yüksek GHG emisyon senaryolarına göre yıllar içinde sera gazı ve aerosol konsantrasyonları ve hava kalitesi üzerinde fark edilebilir etkilere yol açar. (SSP3-7.0 veya SSP5-8.5). Bu zıt senaryolar altında, küresel yüzey sıcaklığı eğilimlerindeki fark edilebilir farklılıklar, yaklaşık 20 yıl içinde ve diğer birçok iklimsel etki faktörü için daha uzun zaman dilimlerinde doğal değişkenlikten ortaya çıkmaya başlayacaktır (yüksek güvenirlik).

Ayrıntılı bilgi ve kaynak:

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM

 

Yorum yaz