Dergimiz

/ 11 Ağustos 2018 / / yorumsuz

Dergimizde Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneğinin aşağıda belirtilen çalışma konuları kapsamında özgün araştırma, derleme, tanıtım yazıları ve çeviriler yayımlanır. Dergimiz yılda 2 sayı olarak e-dergi olarak çıkarılacaktır.

1- Doğanın, ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili olarak;

a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaybının azaltılması,

b) Yaban hayatının korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin yaşatılması,

c) Ekosistemlerin ekolojik bütünlüğünün barındırdığı süreç ve döngülerle birlikte korunması ve restorasyonu,

ç)  Korunan alanlar ve korunan türlerin koruma statülerinin izlenmesi,

d) Ekosistem hizmetlerinin korunması,

e) Toprak, su ve deniz kaynaklarının korunması,

f) Tarımsal biyolojik çeşitliliğin, yerli ırkların ve gen kaynaklarının korunması,

g) Yaban hayatı ticaretinin takibi ve biyokaçakçılığın engellenmesi,

ğ) İstilacı türler ve istilacı yabancı türlerin izlenmesi, ekosistemlere olan zararının azaltılması,

h) Hayvan sağlığı ve refahının artırılması ve hayvanlara karşı şiddetin engellenmesi,

ı)  Gıda güvenliği ve gıda hijyeni sağlanması,

i) Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, geleneksel yaşam tarzı ve yöntemlerin desteklenmesi,

2- Çevre kirliğinin önlenmesi ve çevre kalite standartlarının yükseltilmesi ile ilgili olarak;

a) Hava, su, toprak ve denizlerin çevre kalitesinin korunması, kirliliğinin azaltılması,

b) Çevresel kalite standartlarının yükseltilmesi,

c) Atıkların azaltılması,

ç) Çevre dostu uygulamaların ve çevre etiketlerinin yaygınlaştırılması,

d) Temiz ve çevre dostu enerji üretim yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

e) Kent ekosistemlerinin korunması ve doğa ile bütünleşmiş kentleşmenin sağlanması,

f) Sürdürülebilir turizm ve tarımın desteklenmesi,

g) Temiz üretim teknolojilerinin araştırılması ve yaygınlaştırılması,

ğ) Çevre dostu iş kollarının araştırılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

h) Doğal felaketlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi.

YAYIN VE TELİF HAKKI

Dergide “Dergi Editör Kurulu” ve “Hakem Kurulu” tarafından uygun görülen yazılar yayımlanır. Bu kurullarda yer alan üyelerin Derneğimizin üyesi ve Bilim Komisyonunda yer alması gerekmektedir. Bu Kurulların, yazının mesajını değiştirmeyen her türlü düzeltme ve kısaltmaları yapma hakkı bulunur. Yazıların bilimsel, teknik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazıların yayın hakkı Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneğine aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Makalelerde bulunan görseller dernek tarafından web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yazar adı ile birlikte kullanılabilir. Dergide www.dosder.org.tr dernek web sitesinde yer alan fotoğraf galerisi görselleri sahibinin adıyla ve dernek sitesi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Ancak diğer internet görselleri kaynak gösterilse dahi sahibinden izin alınmadan kullanılamaz.

MAKALE GÖNDERME

Hakem kurulu incelemesine tabi olması istenen makaleler en az 2 hakem kurulu üyesinden alınan uygun görüş ile editöre iletilir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleler incelenmeden iade edilir. Makalenin yazarları arasında bir editör kurulu üyesi bulunması halinde makale için ayrıca hakem kurulu görüşü alınmasına gerek yoktur. Makaleler dergi@dosder.org.tr e-posta adresine gönderilir.

Makale yazım kurallarını indirebilirsiniz.

Benzer Konular
Künye

Yorum yaz