Derneğimiz

Dernek hakkında bilgi, belge ve dokümanlar

1. DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU
           ..
2020 FAALİYET RAPORU
       ..
2018 FAALİYET RAPORU
   ..
Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği “Şeffaflık” ilkesine uygun olarak her yıl İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirdiği beyannamelerini halka açık tutacaktır. Beyannamelerimizi buradan inceleyebilirsiniz. Dernek Beyannamesi 2018 Dernek Beyannamesi 2019 Dernek..
Genel kurul, dernek genel merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmaz. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Görevleri..
Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görevler a) Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek üyelerinden birine yetki vermek b) Gelir ve gider hesaplarına..
(1) Doğanın, ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili olarak; a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaybının azaltılması b) Yaban hayatının korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin yaşatılması..