AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NIN FLORASI (KIRŞEHİR, TÜRKİYE)

/ 21 Ocak 2020 / / yorumsuz
AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NIN FLORASI (KIRŞEHİR, TÜRKİYE)

ÖZET

Bu araştırma Aşıkpaşa Tabiat Parkı (Kırşehir) Alanının florasını kapsamaktadır. Araştırma alanında  2017-2018 yılları içerisinde toplanan 313 bitki örneğinin değerlendirilmesi ile 51 familya,139 cins,162 tür tespit edilmiştir. 21 tür Türkiye için endemiktir. 44 tür İran-Turan  elementi ,7 tür Avrupa-Sibirya , 8 tür Akdeniz elementi, 65 tür Kozmopolit, 13 tür fitocoğrafik bölgesi belirsiz türlerdir. Ayrıca sahada bazı kültür türlerde mevcuttur.

ABSTRACT

This research encompasses Flora of Aşıkpaşa Natural Park (Kırşehir). With the evaluation of 313 plant specimens collected in 2017-2018 in the research area, 51 families, 139 genera, 162 species were determined. 21 species are endemic for Turkey. 44 species are Iranian-Turanian elements, 7 species are European-Siberian elements, 8 species are Mediterranean elements, 65 species are Cosmopolitan elements, and 13 species are elements with unknown phytogeographical region. In addition, there are also some culture species in the area.

MAKALE

Etiketler

Yorum yaz