DÜNYA KORUMA BİRLİĞİNİN (IUCN) CANLI ORGANİZMALARIN YER DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KLAVUZU

/ 12 Aralık 2020 / / yorumsuz
DÜNYA KORUMA BİRLİĞİNİN (IUCN) CANLI ORGANİZMALARIN YER DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KLAVUZU

Yer değiştirilme (translocation), yaşayan organizmaların bir yerden diğer bir yere nakledilip özgür bırakılmasıdır. Bu dokümanda sözü edilen birbirinden farklı 3 çeşit yer değiştirilme şekli aşağıda tanımlanmaktadır.
● Bir organizmanın yerleştirilmesi (introduction), canlı bir organizmanın insanlar tarafından bir amaç için bilinçli olarak veya istemeden doğal yayılış alanı dışına çıkartılıp başka bir alana yayılmasıdır.
● Bir organizmanın tekrar-yerleştirilmesi (re-introduction), zaman içerisinde, insan aktiviteleri veya doğal afetler sonucu doğal yayılış alanının bir kısmından yok olmuş veya yok edilmiş bir organizmanın o alana tekrar getirilmesidir.
● Stok artırma (re-stocking), bir bitki veya hayvan türünün doğal olarak (orijinal) yaşadığı bir habitatdaki birey sayısını arttırmak amacıyla alana o türün bireylerinin getirilmesidir.
Yer değiştirilmeler (translocations) insan etkisi ile değiştirilmiş veya doğal çevrelerin yönetiminde kullanılan etkin yöntemler olup doğru bir şekilde kullanıldıkları taktirde doğal biyolojik sistemlere ve insanlara büyük faydalar sağlamakta ancak yanlış kullanılırlarsa büyük tahriplere yol açabilmektedirler. IUCN’nin bu rehberi yer değiştirilmelerin avantajlı kullanımları ve uygulanması ile dikkatsizce planlanan yer değiştirilmelerin doğurabileceği felaketleri önlemek için gerekli çalışmaları tanımlamaktadır.

 

Yorum yaz