Sokak Hayvanlarının Toplatılması ve Uyutulması Yasa Tasarısı

/ 4 Haziran 2024 / / yorumsuz
Sokak Hayvanlarının Toplatılması ve Uyutulması Yasa Tasarısı

Değerli Basın Mensupları ve Kamuoyu,

Son günlerde gündeme gelen sokak hayvanlarının toplanarak uyutulmasını öngören yasa tasarısı, toplumun geniş kesimleri tarafından büyük bir endişe ve üzüntü ile karşılanmıştır. Bu taslak, sokak hayvanlarının yaşam haklarını hiçe saymakta ve onların masum yaşamlarını tehdit etmektedir. Bizler, bu haksız ve vicdani olmayan uygulamaya karşı durmak ve sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunmak için sesimizi yükseltiyoruz.

İnsanlık olarak, yaşam hakkına saygı duymanın ve tüm canlıların huzur içinde yaşama hakkını korumanın en temel görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz.

Sokak hayvanları, doğanın ve şehirlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürmeleri, hem ekosistemin dengesi hem de toplumumuzun vicdanı açısından büyük önem taşımaktadır. Hayvanlara yönelik kabul edilemez uygulamalar, sadece masum canların hayatını hiçe saymakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal değerlerimize de zarar verir.

Bu bağlamda, aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz:

Yaşam Hakkına Saygı: Her canlının yaşama hakkı kutsaldır. Sokak hayvanlarının toplanarak uyutulması, bu temel hakka aykırıdır ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Yerel ve ulusal düzeyde hayvan hakları kuruluşları ile işbirliği yaparak sokak hayvanlarının korunmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz.

İnsanlık ve Vicdan: Toplum olarak, daha merhametli ve vicdanlı olmalıyız. Sokak hayvanlarını uyutmak yerine, onlara sevgi, bakım ve barınma sağlayacak çözümler geliştirmeliyiz. Halkımızın sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı ve bilinçli olmasını sağlamak amacıyla eğitim ve farkındalık kampanyalarının düzenlenmesini destekliyoruz.

Alternatif Çözümler: Sokak hayvanlarının nüfusunu kontrol altına almak için kısırlaştırma ve aşılama programlarının yaygınlaştırılması, barınakların iyileştirilmesi ve sahiplendirme kampanyalarının desteklenmesi gibi daha insani ve sürdürülebilir çözümler bulunmaktadır. Belediyelerin sokak hayvanlarının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri almasını ve bu konuda şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde çalışmasını istiyoruz.

Yasal Düzenlemeler: Mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve sokak hayvanlarının daha sıkı korunmasına yönelik yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Unutmayalım ki, bir toplumun medeniyet seviyesi, en savunmasız üyelerine, yani çocuklara, yaşlılara ve hayvanlara nasıl davrandığı ile ölçülür. Bizler, sokak hayvanlarının yanında olmaya ve onların yaşam haklarını savunmaya kararlıyız.

Tüm duyarlı vatandaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını sokak hayvanlarının yaşama hakkına saygı göstermeye ve kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Yorum yaz