Almanya’da küçük akarsularda pestisitler bulundu

/ 2 Temmuz 2018 / / yorumsuz

Küçük akarsular, biyoçeşitlilik için önemli sığınaklardır. Ancak tarımsal pestisitlerin bu tatlı su kütleleri üzerindeki etkilerine dair bilgiler sınırlıdır. Araştırmacılar, Almanya’da pestisitlerin yasal olarak kabul edilebilir konsantrasyonlarının aşıldığı küçük akarsu sayısını belirlemek için ulusal izleme verilerini kullanmışlardır. Yaklaşık 500 pestisiti ve 2000’den fazla küçük akarsuyu kapsayan verilerin analizi ile, tarım arazisi kullanımına bağlı olarak, pestisitlerin önemli bir düzeyde sulara karıştığı anlaşıldı. Genel olarak, örnek alınan akarsuların %26’sında pestisitlerin kabul edilebilir sınırı aştığı ve eğer akarsu bir tarım arazisinin yakında ise bu aşımın 3.7 kat daha fazla olduğu görüldü. Bu bulgu çevresel izleme ve tarımsal çevre önlemleri için önemlidir.

Püskürtme-sürüklenme, kenar zemini akması ya da drenaj yoluyla akarsulara ulaşan tarımsal pestisitler, tatlı su biyotası ve ekosistemin işleyişini etkileyebilir. Bugüne kadar, pestisitlerin küçük akarsular üzerindeki etkileri hakkında araştırmalar az olmuştur. Çoğu çalışma, daha büyük su kütlelerine odaklanmışken, küçük akıntılarda yapılan incelemeler, sadece birkaç bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte, Su Çerçeve Direktifi (WFD) ile uyumlu olarak su kalitesinin gözetimi için oluşturulan ulusal izleme programlarının bir parçası olarak toplandığından küçük akarsulardaki pestisit kirlenmesine dair kapsamlı veriler Avrupa seviyesinde mevcuttur.

Bulgular, örneklenen tüm akıntıların dörtte birinin (% 26), 10 yıllık izleme döneminde en az bir kez kanul edilebilir sınırı aşan bir veya daha fazla pestisit seviyesi içerdiğini göstermiştir. Tarımsal pestisit kullanımının bu yüksek konsantrasyonlara önemli bir katkı yaptığı görülmektedir, çünkü tarım arazilerine yakın olmaları halinde akıntıların kabul edilebilir sınır değerini aşma olasılığı 3.7 kat daha fazladır ve örneklerde pestisitlerin saptanması yağış sonrasında ve (muhtemelen pestisit akışı nedeniyle) ve Nisan ila Haziran (pestisitler tipik olarak uygulandığında) aylarında artmıştır. Kabul edilebilir sınır aşma oranı en yüksek neonikotinoid böcek ilaçları için bulunmuştur. Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar, tarım ilaçlarının küçük akarsular ve biyoçeşitlilik için bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir.

Politika oluşturma bakış açısından, AB Üye Devletleri, 2009/128 / EC sayılı Pestisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı Direktifi kapsamında hazırlayacakları bitki koruma ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı için ulusal eylem planlarında pestisitlerin küçük akarsular üzerindeki etkilerini dikkate almalıdır. Buna ek olarak, araştırmacılar mevcut izleme protokollerinin büyük oranda toplama örneklerine (belirli bir zamanda veya kısa bir sürede alınan tek örneklere) dayandığına bu nedenle mevsimsel ya da hava ile ilgili değişikliklerin neden olduğu konsantrasyonlardaki değişimleri yansıtmayabileceğine işaret etmektedirler. Bu nedenle araştırmacılar, mevcut pestisit izleme kılavuzlarının bu varyasyonları açıklamak için çalışılmasını tavsiye etmektedir.

KAYNAK:

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf

Yorum yaz