BİLİM İNSANLARI DİYOR Kİ!

/ 1 Nisan 2020 / / yorumsuz
BİLİM İNSANLARI DİYOR Kİ!

Milyonlarca yılda yeryüzü  ekosistemleri içinde barındırdığı çeşitlilik  korunmalıdır.

İklim krizi  ekosistemleri   doğal ve sosyal yaşamları  olumsuz etkiliyor.

İklim krizi  biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor.

Hava kirlendi. Toprak Kirlendi. Su kirlendi.  Öngörülemeyen hava koşulları geleceğimizi daha kırılgan hale getirdi.

Ekilebilir tarım alanları azalıyor. Nüfus çoğalıyor.

Tüm bu olumsuz yaşanmış ve yaşanacaklardan tek çıkış yolu bilim insanlarının uyarılarına ve çalışmalarına göre planlama yapmak.

Çevre uzmanları yeni korona virüsün, bulaşıcı hastalıklarla doğal yaşamdaki tahribat arasındaki bağlantıları görmezden gelmeye devam edersek insanlığı mahvedecek son salgın olmayacağı konusunda uyarıyor.

Dünyada  bu uyarılar yapılırken, yereldeki doğal varlıkların korunması için açılan davalarda da ormanda,  doğal yaşamın ortasında,  yeraltı su besleme alanlarında, yüzey suları havzalarında, tarım alanlarında  madencilik faaliyeti  projeleri için (kalker, kil, dolomit, mermer v.b.) BİLİM olmaz diyor.

Her akşam haberlerde bilim insanları virüs için yeni bir ilaç geliştirildi mi diye bekliyoruz. Bilimin doğrularını  kabullenmek, bu çalışmalara destek olmak,  verilen kararlara yaşamak ve geleceği yaşatmak için uymak zorundayız.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi olarak, bileşeni olduğumuz  Trakya Platformu bilim ve hukuk kurullarının destek ve katkılarıyla  yaşamı savunan köylerimizin, insanımızın  yanında olduk olmaya devam edeceğiz.

Prof. Dr. Doğan Kantarcı hocamız bu bölgedeki orman için hazırladığı bilimsel raporda diyor ki: “Bal üretimi için de önemli ağaç ve çalı türlerinin bulunduğu gibi işlevlerinden ötürü üstün kamu yararı” sağladığı, bu sebeplerden dolayı da açılmak istenen kil ocağına izin verilmemesi gerekir.   Bu orman alanı Avrupa Vejetasyon Haritasında G28 biriminde tescil ettirilmiştir (Prof. Dr.M.Doğan Kantarcı, 2000). Diğer bir deyimle bu orman Avrupa’nın önemli ve korunması gereken “Ekolojik olarak hassas yetişme ortamlarındaki kurak mıntıka ormanlarından” olup, aynı zamanda önemli bir bal üretim ormanıdır.” Bilim böyle diyor.

Bölgemizdeki bir çimento fabrikası çimento kili çıkarmak için 8.566 ağacı kesip, ormanı ve içindeki doğal yaşamı yok edecek faaliyet için 4. defa ormanımıza geldi. Doğanca köyü için ilk gelişlerinde ÇED gerekli değildir kararına dava açılmış ve iptal edilmişti. Daha sonra aynı bölgeye Pazarlı köyü adıyla geldi. ÇED süreci sonlandırıldı. Olmadı bu defa Soğucak köyü olarak geldi. Bu defada Mevzuattan iade iptal edildi. Bir defa daha aynı bölgede Ocak 2020’de keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.  Mart 2020’de Bilirkişi yine olmaz dedi.

Her şart ve koşulda Trakya’mızı, Vize’mizi, köyümüzü, insanımızı, suyumuzu, toprağımızı ormanımızı doğal ve sosyal yaşamı savunmaya, gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak için Trakya Platformunun destek ve katkılarıyla Vize Ziraat Odası,  Vize İnsan ve Doğa derneği ve Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi olarak mücadeleye ve yaşamı savunmaya bilimsel gerçeklerle, hukuk çerçevesinde   devam edeceğiz.

Avatar photo

Derneğimizin üyesidir. Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

Yorum yaz