KORONA VİRÜS, BİLİMİN ÖNEMİNİN ANLAŞILMASI VE 14 MART TIP BAYRAMI

KORONA VİRÜS, BİLİMİN ÖNEMİNİN ANLAŞILMASI VE 14 MART TIP BAYRAMI

Yaşadığımız günlerde korona virüs salgını meslekler içinde tıp mesleğinin önemini ve öncülüğünü bir kez daha hatırladı. Meslekler için diğer bir ifade ile eşitler içinde en önde olan ve ölümleri pahasına başkasının canını kurtarmak için HİPOKRAT yemininde gereği olarak kendilerini feda etmektedirler. Nihayet Çin’de çok sayıda sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İnsanlık adına müteşekkiriz.

Kamu Sağlığının Önemi Daha İyi Anlaşıldı
Çin’de yaşana korona virüs ile verilen kamucu sağlık anlayışı ile kısa sürede çok sayıda insana bedava test uygulayarak virüsü kontrolü altına aldıkları ancak Amerika’da ise testler paralı olduğu için yeterince parası olmayan insanlar sağlıkları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamakta ve bazıları da ölmektedirler. Amerikan Başkanı 13 Mart 2020’de yaptığı açıklamada insanların pahalı testlerden dolayı test yapmaması sonucu ölüme terk edilesinin sorumluluğunu almadığını belirti. Ve test içinde özel sektör ile çalışacaklarını belirterek ekonomi, çıkar ve özel mülkiyetçiliği dünyanın gözünün içinde bakarak anlatmıştır. Sorunun ciddiyeti ve önce insan anlayış yerine kapitalizmin çıkarlarının öne alındığı görülmektedir.

Krona virüsün yaratığı etki sonrası dünyanın ilk defa sosyal yaşamı ve alanları kendine sınırlaması ve bunların yaratacağı etkileri ayrıca izleyip gelecekteki yeni yaşam biçimimizi irdelemek gerekir.

Bilimin Önemi Toplum Tarafından Önemsenmesi Önemli
Mikrobiloji çalışan, mikroorganizmaların özelde de viral hastalıkların hayvan ve bitki sağlığı üzerindeki etkileri ve yayılım hızları ancak bilimsel bilgi ile anlaşılır ve de kontrol edilir. Kimseden izin almayan, pasaportu olmayan ve ülke sınırı olmayan/tanımayan mikroorganizmaların yaşamımızdaki yeri ve önemi bilim dünyasının dışındaki çoğu insan tarafından belki de geçmişte yaşanan veba ve İspanyol gribinden sonra ilk defa ciddi anlamda görülmüş oldu. Kitlesel ölümlere neden olan hastalıklara karşı insanlığın geliştirdiği aşı, antibiyotik ve diğer ilaçları insan sağlığını iyileştirdiği gibi ömrünü de uzattı. Bundan 100 küsur yıl kadar önce tıp bilimi bu kadar gelişmemiş iken bile o koşullarda bile hastalıkları kontrol altına alabilmeyi başarabildiler. Bilimin ve teknolojinin gelişmesi özellikle mikrobial hastalıkların kontrolü ve önleyici çalışma ve çabaları takdire şayandır. Bu bağlamda mikrobiyoloji, biyoloji, biyokimya, halk sağlığı, sosyoloji bilimlerinin bu alanlardaki gelişmelere ciddi katkıları oluştur. Bilime güvenmenin önemi mevcut krona virüs salgının nedeniyle yeniden öne çıkması bu bağlamda önemsenmektedir. Ülkemizde sağlık bilimcileri ve Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği her vesileyle bilim kurulunun önemini ve önerisini öne almaları toplumun bilim ve bilim insanına olan güveni belirtmelerini çok büyük kazanım olarak görüyorum. Deprem, iklim değişim ve doğal felaketlerden sonra bilim insanlarının görüşünün önemsenmesi toplumumuz tarafından önemsendiğinin görülmesi ileride bilim toplumu olmamız bakımından ümit var görülmektedir.

Hipokrat Yeminine Sadık Tabiplerin Tıp Bayramı Kutlu Olsun

Bu vesileyle modern tıp eğitimi ve 14 Mart 1999 Tıbbiyeyi Şahane öğrencilerin İngiliz işgaline karşı mücadele günün önemini bir kez hatırlayarak, Tıp ve tüm sağlık topluluğu için bayram kutlu olsun.
Bu vesileyle Hipokrat yeminine bağlı kalan,
hastaları arasında ayrım yapmadan özelliklede hastalarını müşteri gibi görmeyen,
paradan önce sağlık ve insan diyen,
tüm doktorlarımızın TIP BAYRAMINI CANDAN KURLUYORUM. İyi ki varsınız ve kendinizi insanlığın sağlıklı yaşamı için feda ediyorsunuz.
Avatar photo

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesidir.

Yorum yaz