DOĞANIN SESİ DERGİSİNDEN GENÇLERE DESTEK

/ 26 Eylül 2019 / / yorumsuz
DOĞANIN SESİ DERGİSİNDEN GENÇLERE DESTEK

AMAÇ
Doğa koruma ve çevre yönetimi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin danışmanları gözetiminde hazırlayacakları bilimsel makalelerinden puanlama usulü seçilecek makale yazarlarına teşvik ödülü verilerek gençlerin bilimsel çalışma yapma konusundaki heveslerinin ve bilimsel makale hazırlama kabiliyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

DESTEK

Seçilecek 5 makale için hazırlayan öğrencilerimize bir kereye mahsus 1.000’er TL eğitim bursu verilecektir.

MAKALE DEĞERLENDİRME JURİSİ
Serap KANTARLI
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Ülkü MERTER
Genel Sekreter
Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ
Baş Editör
Prof.Dr. Sümer GÜLEZ
Bilim Komisyonu Üyesi
Prof.Dr. Latif KURT
Bilim Komisyonu Üyesi
Prof.Dr. Nursel AŞAN BAYDEMİR
Bilim Komisyonu Üyesi
Prof.Dr. Banur BOYNUKARA
Bilim Komisyonu Üyesi

TARİHLER
Makale son kabul tarihi: 30 Kasım 2019 Saat: 17:00
Sonuçların açıklanması: 15 Aralık 2019
Bursun gönderilmesi: 15 Aralık 2019-01 Ocak 2020

MAKALE GÖNDERME ŞARTLARI
1- Yarışmaya makale göndereceklerin yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması ve 30 yaşını geçmemesi gerekmektedir.
2- Makalelerin 15 sayfayı geçmemesi ve Doğanın Sesi dergisi konu başlıkları ve yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması zorunludur. Kurallara www.dergipark.org.tr/dosder web sitesinden ulaşılabilecektir. Makaleler dergi@dosder.org.tr adresine e-posta ile gönderilecektir. Son makale kabul tarihine kadar e-posta ile bilgi alınabilir.
3- Makaleler literatür taraması yapılarak derleme hazırlanacaktır. Tek bir araştırmanın veya raporun sonuçlarını içeren özet niteliğindeki çeviriler kabul edilmeyecektir.
4- Juri üyelerinin danışmanlığında hazırlanan makaleler kabul edilmeyecektir.
5- Seçilen makaleler Doğanın Sesi dergisinde yayınlanacaktır.

SPONSORLAR
Yarışma sponsorlarına dergide yayınlanacak makalelerde teşekkür ile atıfta bulunulacaktır. Atıf bilgisi yayın aşamasında verilecektir.

SEÇİLME KRİTERLERİ
Makaleler aşağıdaki alanlarda puanlamaya tabi tutularak 10’ar puan üzerinden değerlendirilecek ve toplam 50 puan üzerinden en fazla puanı alan makaleler seçilecektir.
Özgün ve dergiye uygun konu seçimi: 10 puan
Anlatım ve ifade düzeyi: 10 puan
Yazım kuralları ve atıflara uyma: 10 puan
Yeterli literatür tarama: 10 puan
Konu ile ilgili uygun grafik, tablo ve görsel kullanma: 10

Siz de gençlerimizin çalışmalarına destek olmak için Derneğimize üye olabilirsiniz. 

Yorum yaz