Gençlik Komisyonu Gönüllülük Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı Projesi GEF/SGP’nin desteği ile yürütülecek

/ 7 Nisan 2022 / / yorumsuz
Gençlik Komisyonu Gönüllülük Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı Projesi GEF/SGP’nin desteği ile yürütülecek

Derneğimizin Gençlik Komisyonu tarafından yürütülecek Gönüllülük Stratejisi ve Eylem Planı Projesi, GEF Küçük Destek Programı tarafından toplantı desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında düzenlenecek eğitim programı ve çalıştayın amacı biyolojik çeşitliliğin korunması için Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneğinin Gençlik Komisyonu’nun farkındalık düzeyini artırmaktır. Gençlik Komisyonu 18-30 yaş arası ön lisans, lisans ve yüksek lisans yapan gençlerin Dernek çalışma konularında yürütülen ulusal ve uluslararası proje, kampanya, spor, etkinlik ve eğitim faaliyetlerine gönüllü olarak katılarak doğa koruma alanında bilgilerini artırmalarının yanı sıra katılımcılık, organizasyon, iletişim ve koordinasyon gibi yönetişim alanlarında da deneyim kazanarak kendilerini geliştirmelerine fırsat vermektir.

Birleşmiş Milletler, bugün dünyada 15 ila 24 yaş arası 1,2 milyardan fazla genç insanın var olduğunu ve bunun da tarihin en büyük grubu olduğunu ifade etmektedir. Gençler, sosyal değişimin kilit aktörleridir. Yenilikci hareketleri ve reformları yönlendirmek için enerji, yaratıcı fikirler ve kararlılık sağlarlar. Gönüllülük, gençlerin toplumda olumlu bir değişim yaratması için önemli ve giderek daha popüler hale gelen bir mekanizmadır. Gençleri küresel barışa ve sürdürülebilir insani gelişmeye dahil etmek için bir mekanizma olarak giderek daha uygun hale gelmektedir. Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları 2015 sonrası kalkınma gündemini tartışıp dile getirirken, gençlerin seslerinin dahil olduğu ve gençlerin aktif olarak sürece katıldığı ve gönüllü olduğu aşağıdan yukarıya bir süreç için çağrı yapmaktadır. Gençler giderek artan bir şekilde gönüllülüğün, liderlik, takım çalışması, problem çözme, planlama gibi iş piyasası için gerekli olan becerilerin öğretilmesinde örgün eğitimi tamamladığını düşünüyor. Bu, iş rekabetinin arttığı mevcut küresel ekonomik gerileme göz önüne alındığında özellikle çok büyük bir önem arzediyor. (Kaynak: UN Youht and Volunteerism)

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre de 15-24 yaş grubu arasındaki kişiler “genç nüfus” sayılıyor ve genç işsizliği, gençlerin istihdam, işgücüne katılım oranı ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençler hesaplanırken bu yaş grubu hesaba katılıyor. TÜİK de aynı verileri kullanıyor. Buna göre 2019’da Türkiye nüfusunun yüzde 15,6’sını oluşturan (12 milyon 955 bin 672 kişi) genç nüfusun oranı 2020’de yüzde 15,4’e (12 milyon 893 bin 750 kişi) düştü. Buna rağmen istihdam oranı yüzde 33,1’den 2020’de yüzde 29,2’ye geriledi. İşgücüne katılımda da yüzde 44,4’ten yüzde 39,1’e düşüş görüldü. Pandemi döneminde ne eğitim ne istihdamda yer alan 15-24 yaş arası gençlerin oranı ise 2019’a göre 2,3 puan artarak yüzde 28,3’e yükseldi. 2020 verilerine göre Türkiye’de 15-19 yaş arası gençlerin yüzde 17’si; 19-24 yaş arası gençlerin yüzde 33,3’ü ne istihdam ne de eğitimde (Kaynak: BBC Türkçe, 19 Mayıs 2021). Yüksek Öğrenim Kurumunun (YÖK) 2019-2020 verilerine göre; Türkiye’de 3.002.964 önlisans, 4.538.926 lisans ve 297.001 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. (Kaynak: Unibilgi Platformu)

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği, yukarıda açıklanan gerekçelerden ve Türkiye’deki gençlik sorunlarından yola çıkarak Birleşmiş Milletler’in de vizyonuyla Tüzüğünde yer alan amacına ulaşmak için gençleri merkezine alan bir yönetim anlayışı ile Gençlik Komisyonu kurmuştur. Derneğimizin daimi komisyon ve komitelerinin Dernek amacına ve çalışma biçimine uygun olarak kurulması, görev alan üyelerimizin çalışma usul ve esasları 20 Ağustos 2021 tarih ve 07/03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenerek yürürlüğe konulan Yönerge ile belirlenmiştir. Bu kapsamda; Derneğimizce 18-30 yaş arasında ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık Gençlik Komisyonu  kurulmuştur. Komisyonun amacı; öğrencilerin Derneğimizin çalışma konularında yürütülen ulusal ve uluslararası proje, toplantı, kampanya, spor, etkinlik ve eğitim faaliyetlerine gönüllü olarak katılarak biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre yönetimi alanında bilgilerini artırmalarının yanı sıra katılımcılık, organizasyon, iletişim ve koordinasyon gibi yönetişim alanlarında da deneyim kazanarak kendilerini geliştirmelerine fırsat vermektir.

Proje süresince gençlik komisyonumuz aşağıdaki konularda bilim komisyonumuzun değerli öğretim üyelerinden sunumlar alacak, sorunlar için kendi çözümlerini ve projelerini ortaya koyabilmek adına uygulamalı proje hazırlama ve yönetme eğitimi alacaklardır. Proje sonunda düzenlenecek çalıştay ile de kendi gönüllülük stratejileri ve eylem planlarını ortaya koyabileceklerdir.

EĞİTİM PROGRAMI
Sunum konuları ve sunum yapacak uzmanlar programdan önce belirlenecektir.

1- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Karasal Yaşam
Biyolojik çeşitlilik kavramı, önemi, tehditler, koruma ve fırsatlar, nesli tehlike altında olan türler ve yaban hayatı

2- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Sudaki Yaşam
Deniz biyolojik çeşitliliği, denizler ve okyanusların önemi, iklim değişikliğinin ekosistemlere etkisi, müsilajın nedenleri, plastik, mikroplastik sorunu, Akdeniz’i Temizleyelim Kampanyası ve veri toplama

3- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Temiz Su ve Sanitasyon
Sulak alanlar, nehir ve havza yönetimi, su kaynaklarının kirliliği, kuraklık, iklim değişikliğinin etkileri

4- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Sorumlu Tüketim
Ekolojik okuryazarlık, ekolojik ayak izi, çevre eğitimi, doğa sporları ve izcilik

5- Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Uygulamalı Eğitim (1. Grup)

6- Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Uygulamalı Eğitim (2. Grup)

7- Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Uygulamalı Eğitim (3. Grup)

ÇALIŞTAY PROGRAMI
10.30- Açılış konuşmaları
11.00-11.20- Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği Faaliyet Tanıtımı
Ara
11.30-12.00- Gençlik Komisyonu ve Proje Hakkında Sunum
12.00-12.30- Gençlik Komisyonu Çalışmaları Hakkında Sunum
12.30-13.30- Ara
13.30-15.00- Gönüllülük Stratejisi ve Eylem Planı Üzerinde Grup Çalışmaları
15:00-16:00- Değerlendirme

Gençlik Komisyonu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Yorum yaz