Proje Hakkında

/ 11 Aralık 2021 / / yorumsuz
Proje Hakkında

          Alyssum niveum (ak kevke)  © Latif Kurt

Amaç

Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerimizde jipsli topraklarda doğal yayılış gösteren nadir ve endemik bitki türlerimizin yerinde ve alan dışı korunabilmesi amacıyla yerel idareler ve sivil toplum kuruluşlarıyla farkındalık çalışmaları yapmaktır.

Neden Jipsofit Bitkiler? 

Jips, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde kurak ve yarı kurak iklimlerde çok yaygın bir ana kaya türüdür. Jipsli topraklar endemizm açısından yüksek bitki biyoçeşitliliğine sahiptir. Bitkiler arasında edafik (toprak) endemizm, büyüme ortamının neden olduğu fiziksel ve kimyasal etkilerden dolayı kurak bölgelerdeki çoğu bitki için önemli bir faktördür. Jipsofit bitkileri otsu veya çalı formunda, genellikle nadir ve tehdit altındaki endemik türlerdir. Jipsli topraklarda yetişen bu bitki türlerinin ve kısıtlı koşullar altında adaptasyon stratejilerinin araştırılması amacıyla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkeden 18 kurum,2017 yılında “Gypworld-Jips Ekosistemlerini Anlamak İçin Küresel Ortaklık Girişimi Projesi”ni yürütmüştür. Ülkemizden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün katılımıyla, AB Çerçeve Programı Ufuk 2020 finansmanı ile yürütülen Gypworld Küresel Ortaklık Projesi’nin 6 temel amacından biri “bu ekosistemlerin ekolojik ve koruma değerinin halka duyurulması”dır. Bu nedenle Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Gypworld Ortaklık Projesi bilim danışmanları ile birlikte Derneğimizce yürütülecek proje ile pilot ölçekte jipsofit bitkilerin ekosistemlerinin ekolojik ve koruma değerinin halka duyurulmasına katkı sağlanacaktır.

Periyod

15 Ekim 2021-15 Temmuz 2022

Faaliyetler

1- Proje kapsamında Ayaş, Nallıhan ve Beypazarı’nda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapılarak sorunlar ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi,

2- Okullarda uzaktan katılımlı eğitimler yapılması,

3- Yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına jipsofit bitkilerin korunması için farkındalığı artıracak ve yol gösterecek rehber ve bir eylem planı hazırlanması,

4-Beypazarı ilçesinde düzenlenecek çalıştay ile proje kapsamında bilgilendirme yapılması ve koruma önceliklerinin ortaya çıkarılması.

Proje Ekibi

Proje Lideri 
Serap Kantarlı

İdari Yönetici
M.Emre Acarlar

Proje Koordinatörleri 
Ömer Ateş
E.Nida Büyükyanbolu

Bilim Danışmanları 
Prof.Dr. Latif Kurt
Prof.Dr. Mustafa Aydoğdu
Doç.Dr. Ebru Özdeniz

Yardımcı Öğrenci
Rumeysa Toper

 

Benzer Konular
About Project

Yorum yaz