Su Verimliliği Alt Kurulu Toplantısına Katılım Sağlandı

/ 20 Haziran 2024 / / yorumsuz
Su Verimliliği Alt Kurulu Toplantısına Katılım Sağlandı

Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve iş birliği sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Ulusal Su Kurulu’nun ilk toplantısında alınan karar gereğince kurulan Su Verimliliği Alt Kuruluna Derneğimizi temsilen Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici üye olarak katılım sağlamıştır.

2023/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının sorumlu kurumlar tarafından uygulanması başta olmak üzere; su kayıplarının azaltılması, sektörel su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, su verimliliği teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi, yasal altyapının güçlendirilmesi, toplumsal bilgi ve bilincin artırılması konularının iş birliği içinde yürütülmesi maksadıyla oluşturulan Su Verimliliği Alt Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar Ulusal Su Kuruluna sunulacaktır.

Bu kapsamda Ulusal Su Kurulu altında teşkil edilen Su Verimliliği Alt Kurulu’nun ilk toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Toplantı kapsamında; Kurul üyelerinin mutabakatıyla Kentsel Su Verimliliği, Tarımsal Su Verimliliği, Endüstriyel Su Verimliliği ve Su Verimli Ekipmanlar ve Yapı Malzemeleri çalışma grupları oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısında, kullanılan, arıtılan, deşarj edilen su miktarının takip edilmesi, ölçüm ve kontrol mekanizmasının yaygınlaştırılması; kayıpların azaltılması; toplumsal farkındalığın artırılması; suyun fiyatlandırması ve su piyasasının oluşturulması; denetim, yaptırım, teşvik ve destek mekanizmasının uygulanması; akıllı su yönetim sistemlerinin oluşturulması, su ayak izinin azaltılması ve belgelendirilmesi gibi su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması için önemli kararlar alındı.

Yorum yaz