Derneğimizin 3.Olağan Genel Kurulu Ankara’da Gerçekleştirildi

/ 23 Mayıs 2024 / / yorumsuz
Derneğimizin 3.Olağan Genel Kurulu Ankara’da Gerçekleştirildi

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulu 01 Mayıs 2024 tarihinde saat 13:30’da Türkiye Ormancılar Derneği Genel Merkezi (Tuna Caddesi No:5 Kızılay/Ankara) adresinde gerçekleştirilmiştir. Destekleri için Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı A.Hüsrev Özkara’ya, konferans sunumları ve katkıları için hocalarımıza ve katılımları için üyelerimize teşekkür ederiz. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından dernek Yönetim Kurulu Başkanı Serap Kantarlı ve konuklardan Prof. Dr. Orhan Doğan’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantıda Prof. Dr. Sümer Gülez “Tema Parkları, Planlama İlkeleri, Dünyadan ve Ülkemizden Örnekler” ve Prof. Dr. Sedat Yerli “Sosyal Adalet ve Kent Yaşamı’’ konularında konferans vermiştir.

Genel Kurul Divan heyeti başkanlığına Prof. Dr. Sedat Yerli, başkan yardımcılığına Dr. Funda Semenderoğlu ve yazmanlığa Rumeysa Toper seçilmiştir. Yönetim kurulu başkanı Serap Kantarlı tarafından 2. Dönem faaliyet raporu okunmuş, genel kurul tarafından ibra edilmiştir. Denetim kurulu başkan yardımcısı Gamze Doğan Duran tarafından 2. Dönem denetim kurulu raporu okunmuş ve genel kurul tarafından ibra edilmiştir. Toplantıda yönetim kurulu teklifleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Dernek Tüzüğü’nün 4’üncü maddesi (h) bendinin “İnsana, hayvana, çevreye karşı şiddetin önlenmesine yönelik projeler ve etkinlikler yürütmek’’ olarak değiştirilmesine tüzüğün 4’üncü maddesi (s) bendi olarak “Afetlerden zarar gören ailelere, gençlere ve çocuklara ayni ve nakti yardımda bulunmak’’ maddesinin eklenmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan “temsilcilik yönergesi” ile “daimi komisyon ve daimi komitelerin çalışma esaslarına dair yönerge” kabul edilmiştir.
2- Derneğin çevre dernekleri federasyonu kurma, kurulu federasyonlara katılma, çevre ve doğa koruma konusunda çalışan platformlara iştirak etmesi, uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve üst kuruluşlara üye olarak katılması ve iktisadi işletme kurulması hususlarında çalışmalar yapması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
3- Dernek üyelik giriş ödentisinin 50 TL ve yıllık aidat ücretinin 100 TL olması kabul edilmiştir. Bu konudaki Dernek Tüzüğü’nün 16’ıncı maddesi (a) fıkrasının değiştirilmesine karar verilmiştir.
4- Derneğin 3. Dönem bütçe teklifi okunmuş ve kabul edilmiştir.
5- Derneğin 3. Dönem Yönetim Kurulu asıl ve yedek, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşan aşağıdaki liste oy birliği ile kabul edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ASİL

Serap KANTARLI
E. Yakup ÜREGEN
M. Emre ACARLAR
Gürkan KÜÇÜKAYDIN
Dr. Ülkü MERTER
Aytunç PINAR
Ömer ATEŞ

YÖNETİM KURULU YEDEK

Gamze DOĞAN DURAN
Saim UCUN
Soner GÜLCAN
Yasin SARI
Betül AŞKIN
Rumeysa TOPER
Nergis YASAV

DENETİM KURULU ASİL

Berfin Pınar SANDIKÇI
Halit İNCE
M. Sinan TÜFEKÇİOĞLU

DENETİM KURULU YEDEK

Hacer SELAMOĞLU ÇAĞLAYAN
Serkan HAKBİLİR
Oktay PURTUL

Katılıcımlara görüş ve önerileri sorulmuş, üyelerden:
1- Soner Gülcan “Derneğin teknik konularda da proje üretmesi.”,
2- Gamze Doğan Duran “Derneğin sürdürülebilirlik, iklim krizi, karbon ayak izi konularında daha aktif olması ve bu konular üzerinde çalışmalar yapması.”
3- Aytunç Pınar “Dernek toplantılarının sıklaşması ve il temsilcilerinin de katılabileceği çevrimiçi toplantılar düzenlenmesi.”
4- Betül Aşkın “Dernek üyelerinin daha fazla bir araya geleceği çevrim içi ve yüz yüze toplantılar, buluşmalar düzenlenmesi.”
5- Saim Ucun “Dernek tarafından alanında uzman kişiler tarafından halkın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi.”
Ülkü Merter “Dernek üyelerine yönelik sosyal aktiviteler düzenlenmesi ve üyelerin daha sık bir araya gelmesinin sağlanması. Yerel idareler ile iletişim halinde olunması ve ortak çalışma yürütülmesi.”
Önerilerini sunmuşlardır.
Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından 3. Olağan Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

2. Dönem Faaliyet Raporu

2. Dönem Denetim Raporu

Yorum yaz