TERIAS PROJESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA YEŞİL PAPAĞAN İSTİLACI TÜRÜ ÖZELİNDE DÜZENLENEN EĞİTİME KATILIM SAĞLADIK

/ 13 Kasım 2021 / / yorumsuz
TERIAS PROJESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA YEŞİL PAPAĞAN İSTİLACI TÜRÜ ÖZELİNDE DÜZENLENEN EĞİTİME KATILIM SAĞLADIK

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi (TERIAS)” projesi kapsamında, 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenen “Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Özelinde İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi” ne Derneğimizi temsilen Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Rümeysa TOPER katılım sağlamış olup, açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle biyoçeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu zenginliği oluşturan türler geçmişten bugüne değin pek çok tehditle karşı karşıya gelmiştir. Kimi tür bu tehditlerle savaşamamış ve nesli tükenmiştir. Günümüzde ise istilacı yabancı türler yerel türleri tehdit eden etmenlerin ciddi bir kısmını oluşturmaktadır.

İstilacı yabancı türler taşındıkları alanlara yerleşip o alanlardaki yerel türlerle rekabete girerek bu türlerin yaşam alanlarını işgal etmektedir. Bu işgal sonucunda genetik bozulmalara yol açması sebebiyle istilacı yabancı türler küresel bağlamda ciddi bir tehdit olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu türler insan sağlığı ve ekonomisi açısından da olumsuz etkilere sahiptir.

Avrupa’da 12.000’i aşkın tür bulunmaktadır ve bu türlerin %15’i istilacı yabancı türdür. Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlayan dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türlerinden 14 tanesi Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi (TERIAS) projesi 1143/2014 sayılı AB tüzüğü kapsamında, istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi, mevcut istilacı yabancı türlerin kontrol altına alınması ve giriş-çıkışlarının engellenmesi sağlanarak Türkiye’deki yerel türlerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında 6 hedef tür ve pilot alanlar belirlenmiştir.

Bu türlerden biri olan yeşil papağan (Psittacula krameri) normal şartlarda sahra altı Afrika ve Hindistan’da yayılış göstermektedir. Ülkemize papağan ticareti sebebiyle giriş yapmıştır. Şu an ülkemizde 4000’i aşkın sayıda bir popülasyon durumu söz konusudur. Popülasyon dağılımı İstanbul yoğunlukta olmak üzere, İzmir, Ankara ve 30 farklı ilden kaydedilmiştir. Taşındığı bölgelerdeki habitatını parklar, bahçeler, ağaçlık alanlar, tarım alanları ve çayırlıklar oluşturmaktadır. Yeşil papağan türü üreme döneminde doğal kuş ve memeli türlerinin yuva alanları ve besinleri için rekabet etmektedir. Ekonomik gelir sağlayan çeşitli tohum, çiçek ve meyve ile beslenerek ekonomik kayba neden olmaktadır. IUCN tarafından MN (minör-az) etki kategorisinde değerlendirilse de taşındığı alanlardaki etkileri yadsınamaz ve kontrol altına alınması elzem olan istilacı yabancı türlerden biridir.

Yorum yaz