Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli Değerlendirme Toplantısına Katılım Sağlandı

/ 21 Mart 2024 / / yorumsuz
Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli Değerlendirme Toplantısına Katılım Sağlandı

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği’nin (REC) tarafından 20 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli Değerlendirme Toplantısına İstanbul temsilcimiz Av. Seval Çiçek katılım sağlamıştır.

Toplantıda REC tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli” raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Rapor, Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli (KYKD) hakkındaki bulguları ve Türkiye’de KYKD teknolojisinin uygulama ve geliştirilmesine yönelik engelleri/önerileri içermektedir. Raporda ayrıca KYKD teknolojisinin dünya çapındaki durumuna ve ülke örneklerine yer verilmiştir. Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rıfat Ünal Sayman, toplantıda raporun öne çıkan bulgularını aşağıdaki gibi özetlemiştir:

 • Uluslararası düzeyde KYKD net-sıfır salıma ulaşmak için kullanılacak araçlardan birisi olarak görülmektedir.
 • Dünyada KYKD teknolojilerinin yaygınlaşmasının önünde CO2 yakalama maliyetlerinin yüksek olması, yakalama teknolojisinin yetersizliği, uygun depolama sahalarının bulunması ve Sınır aşan uygulamalar idari süreçlerin zorluğu gibi önemli engeller bulunmaktadır.
 • KYKD teknolojilerinin kullanılmasında önceliğin sera gazı salımlarının düşürülmesinde sınırlı teknik alternatiferin olduğu imalat sanayine verilmesi önerilmektedir.
 • Türkiye 2053 yılında net-sıfır salıma ulaşmayı taahhüt etmiştir.
 • Türkiye 2021 yılında KYKD’ye konu olabilecek 254 Mt (Megaton) CO2 eşdeğeri sera gazı salımı yapmıştır.
  Türkiye’de karbonun jeolojik olarak depolanabileceği sahaların çalışılması gerekmektedir.
 • Türkiye’de detaylı olarak bilinen depolama sahaları Türkiye’nin salımlarına göre yetersizdir.
 • Türkiye’de potansiyel olarak yakalanacak karbonun depolama sahalarına taşınması yüksek maliyetli olacaktır.
 • Türkiye’nin KYKD konusunda yetişmiş insan kaynağı sınırlıdır, mevzuatı oluşturulmamıştır ve kurumsal altyapısı tamamlanmamıştır.
 • Türkiye, uzun dönemde KYKD teknolojilerinin kullanılmasını olası görmektedir.
 • KYKD teknolojileri, elektrik sektöründe yenilenebilir enerjiye geçişin ertelenmesi gibi Türkiye’nin emisyon azaltım hedeflerine ulaşmasını geciktirecek kararların gerekçesi olarak kullanılmamalıdır.
 • KYKD teknolojilerinin kullanılmasında öncelik sera gazı salınımlarının düşürülmesinde sınırlı teknik alternatiflerin olduğu imalat sanayine verilmelidir.

Son derece önemli bulgular içeren rapor, KYKD teknolojilerinin maliyeti, yüksek teknoloji gerektirmesi ve taşıma ve depolama süreçlerine ilişin zorluklar nedeni ile Türkiye’de KYKD teknolojilerine gerçekçi yaklaşılması gerektiğini ve Türkiye’nin salım azaltım hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yenilenebilir enerji gibi alternatiflere önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Raporun tamamına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://rec.org.tr/wp-content/uploads/2024/03/KYKD_Rapor.pdf 

 

Yorum yaz