Sosyal Etki Değerlendirmede Yenilikçi Model Projesi: Katılımcı Politika Geliştirme Platformu Çalıştayı’na katılım sağlandı

/ 29 Şubat 2024 / / yorumsuz
Sosyal Etki Değerlendirmede Yenilikçi Model Projesi: Katılımcı Politika Geliştirme Platformu Çalıştayı’na katılım sağlandı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 3005 Programı tarafından desteklenen “Sivil Toplum Sektörü ve Toplumsal Etki: Sosyal Etki Değerlendirmede Yenilikçi Model (STS-SED) Projesi” kapsamında 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Katılımcı Politika Geliştirme Platformu Çalıştayı’na Derneğimizi temsilen İdari Başkan Yardımcısı M. Emre ACARLAR katılım sağladı.

Üniversiten verilen bilgiye göre: Söz konusu proje bilimsel veriler ışığında sivil toplum sektöründe sosyal etki değerlendirmesinin yapılmasına yönelik kamu politikası ve politika uygulama araçlarının geliştirilmesine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Sosyal etki değerlendirmesi, sivil toplum sektöründeki eksiklikler ve geliştirilmesi gereken yönler için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Son yirmi yıldır gelişmiş ülkelerde bu konu ile ilgili birçok bilimsel çalışmanın neticesinde elde edilen veriler ışığında sosyal etki değerlendirmesine yönelik yöntemler geliştirilmiş ve bunlar kamu politikalarına dahil edilmiştir.

Çalıştay programı, Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve ASBÜ-SİM Müdürü ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Erdal Akdeve’nin açış konuşmalarıyla başladı. Rektör Arıcan konuşmasında, sivil toplum sektörüne dönük yenilikçi yaklaşımlar geliştirmenin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Erdal Akdeve ise konuşmasında yürütülen proje hakkında bilgi vererek, proje kapsamında 1309 dernek ve vakfa uygulanan anket verilerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Çalıştayda ülkemizde politika geliştirmeye yönelik katılımcı platformların yapısı ve etkisine dair durum tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin odak grup çalışmaları yapıldı.

Yorum yaz