KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ

/ 4 Kasım 2020 / / yorumsuz
KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ

ÖZET
Türkiye Florası içinde sucul bitkiler önemli bir yere sahiptir. Bir bölgedeki sucul bitkilerin tespit edilmesi biyoçeşitliliğin de yapısının belirlenmesine katkı sağlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta yapılan flora araştırmalarında tespit edilen sucul bitkiler belirlenerek tablo halinde verilmiştir. Kahramanmaraş florasında 30 familya ve 62 cinse ait 109 sucul bitki taksonu belirlenmiştir. Bölgede en fazla sucul bitki taksonu içeren familyalar sırasıyla; Poaceae (21), Asteraceae, Cyperaceae ve Polygonaceae (8), Onagraceae (6), Lamiaceae, Rosaceae ve Scrophulariaceae (5), Fabaceae, Gentianaceae, Plantaginaceae ve Tamaricaceae (4)’ dür.

ABSTRACT
Aquatic plants important for Turkey flora. Identification of aquatic plants in a region which contributes to the determination of the structure of biodiversity. In this study, was determined aquatic plants in the Kahramanmaraş flora have been identified and are given in the table. As a result, it was determined that 109 aquatic plant taxa belonging to 30 families and 62 genera in the Kahramanmaraş flora. In terms of species number, the largest families are as following; Poaceae (21), Asteraceae, Cyperaceae ve Polygonaceae (8), Onagraceae (6), Lamiaceae, Rosaceae ve Scrophulariaceae (5), Fabaceae, Gentianaceae, Plantaginaceae ve Tamaricaceae (4).

MAKALE

Yorum yaz