SU, SULAK ALANLAR ve YAŞAM AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

/ 2 Şubat 2021 / / yorumsuz
SU, SULAK ALANLAR ve YAŞAM AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü 2021 teması: Sulak Alanlar ve Su 

Gezegenimizi ve tüm insanlığı tehdit eden büyüyen bir su krizindeyiz. Doğanın yenileyebileceğinden daha fazla su kullanıyoruz ve en önemlisi suyun ve tüm yaşamın en çok bağlı olduğu ekosistemi yok ediyoruz. Sulak alanları.

Sulak Alanlar Neden Önemlidir?

Tatlı ve tuzlu su sulak alanları insanlığı ve doğayı besler. Sosyal ve ekonomik kalkınmamız sulak alanların sahip olduğu çok sayıda ekosistem faaliyetine bağlıdır. Sulak alanlar;

  • Suyu depolar ve temizler: Tatlı suyun temini sulak alanlara bağlıdır. Kirleticileri doğal olarak filtreler ve güvenle içebileceğimiz suyun oluşmasını sağlarlar.
  • Bizi doyurur: Dünyada su ürünleri yetiştiriciliği, en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olurken, iç su ürünleri tek başına 2018 yılında 12 milyon ton balık sağlamıştır. Pirinç tarlaları da yılda 3,5 milyar insanı beslemektedir.
  • Küresel ekonomimizin temelini oluştur: En değerli ekosistem olan sulak alanlar, yılda 47 trilyon ABD doları değerinde hizmet üretmektedir. Bir milyardan fazla insan gelir için sulak alanlara güvenmektedir.
  • Yaban hayatına yuva sağlar: Dünyadaki türlerin % 40’ı sulak alanlarda yaşar ve burada ürer. Tatlı su sulak alanlarında yılda yaklaşık 200 yeni balık türü keşfedilmektedir. Mercan resifleri tüm türlerin % 25’ine ev sahipliği yapar.
  • Bizi güvende tutar: Sulak alanların her bir dönümü 1,5 milyon galona kadar sel suyunu emerek sel ve fırtınalardan koruma sağlar.
  • Sulak alanlar iklimi düzenlemeye yardımcı olur: Turbalıklar ormanlara göre iki kat daha fazla karbon depolar; tuz bataklıkları, mangrovlar ve deniz çayırı yatakları da geniş miktarda karbon yutaklarıdır.

Sınırlı miktarda suyumuz var  fakat mevcut kullanımımız sürdürülemez. 

Dünyadaki suyun yalnızca% 2,5’i tatlı sudur ve çoğunlukla buzullarda ve yer altı akiferlerinde depolanır. Tatlı suyun % 1’den azı kullanılabilir durumdadır. Nehirler ve göller yüzey suyunun % 0,3’ünü oluşturmaktadır. Buna karşılık her gün 10 milyar ton su kullanıyoruz. Bunun % 70’i gıda yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Endüstri ve enerji tarafından ise % 22’si kullanılmaktadır. Su kullanımı 100 yılda altı kat artmıştır ve her yıl % 1 oranında artmaya devam etmektedir.

Su krizi ve sulak alanların kaybının etkileri
Nüfus artışı, kentleşme ve tüketim kalıpları sulak alanlar ve buralardaki su üzerinde dayanılmaz bir baskı oluşturmaktadır:

• Neredeyse tüm küresel tatlı su kaynakları risk altındadır ve dünya nüfusunun % 82’si su kaynaklarında yüksek düzeyde kirliliğe maruz kalmaktadır.
• 2,2 milyar insan, yıllık ekonomik maliyeti 260 milyar ABD doları olan güvenli içme suyuna sahip değildir.
• Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga Nehri’nin yıllık akışına eşdeğer su, her yıl tarladan sofraya gelen ve çöpe atılan 1,3 milyar ton gıdayla israf edilmektedir.
• Su güvensizliği, 2017’de en az 45 ülkede çatışmaların ana faktörü olmuştur.
• 2050 yılına kadar 10 milyar nüfusa gelecek dünya nüfusunu beslemek üzere % 70 daha fazla gıda üretmek için % 14 daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır.

Aşırı su tüketimimiz doğa için daha az su demektir. Sulak alan kaybı ve kirliliği, tüm yaşamı tehdit eden su krizini meydana getirmektedir.

• 1700’lü yıllardan beri dünyadaki sulak alanların yaklaşık % 90’ı kaybolurken, geriye kalanlar ormanlardan üç kat daha hızlı yok olmaktadır.
• Tüm sulak alan türlerinin % 25’i ve 3 tatlı su türünden 1’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
• İklim değişikliği, zaten kuru bölgelerde yüzey ve yeraltı sularını azaltmaktadır ve bu da su için artan rekabete neden olmaktadır.

Beş temel çözüm
Doğa ve bizim için yeterli suya sahip olabiliriz. İşte 5 öneri!

• Yıkmayı bırakın, sulak alanları restore etmeye başlayın
• Nehirlere baraj yapmayın veya akiferlerden fazla su temin etmeyin
• Kirliliği giderin, tatlı su kaynaklarını temizleyin
• Su verimliliğini artırın, sulak alanları akıllıca kullanın
• Su ve sulak alanları kalkınma planlarına ve kaynak yönetimine entegre edin

Kaynak: www.worldwetlansday.org

 

Yorum yaz