DOĞA PARKLARI TASARIM İLKELERİ

/ 29 Temmuz 2019 / / yorumsuz
DOĞA PARKLARI TASARIM İLKELERİ

ÖZET

Doğa Parkları; doğanın ekolojik döngüsüne müdahalede bulunmadan, tamamen doğal malzeme ve çevreye uyumlu mimari kullanılarak, mutlak koruma alanları dışında oluşturulan “Aktif Kullanım Alanları” nın kamusal amaçlarla düzenlenmesidir. Doğa Parkları Tasarım İlkeleri, İstanbul Elmalı Barajları Doğa Parkı Projesi için elde edilen kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu yazının günümüzde birçok kentte oluşturulmaya başlanan “Millet Bahçeleri” için, özellikle doğal karakteri korunmuş doğa parçalarında planlama, projelendirme ve uygulamaya da bir rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır.

ABSTRACT

Nature Parks; is the planning, regulations and implementations for “Active Use Areas” which is created outside the absolute protection areas for public purposes by using completely natural material and environment compatible architecture without interfering with the ecological cycle of nature. The Principles of Nature Parks Design have been prepared by using the resources obtained for the Natural Park Project of Elmalı Dam in Istanbul. This article is intended to be a guide for the “National Gardens” (Millet Bahçeleri), which has been started to be established in many cities nowadays.

MAKALE

Yorum yaz