BAZI ENDEMİK BİTKİLERİN KIRŞEHİR’DEKİ (TÜRKİYE) YAYILIŞ ALANLARI

/ 30 Temmuz 2019 / / yorumsuz
BAZI ENDEMİK BİTKİLERİN KIRŞEHİR’DEKİ (TÜRKİYE) YAYILIŞ ALANLARI

ÖZET

Bu çalışma İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kırşehir ili hudutları içerisinde yayılış gösteren bitki taksonlarının Kırşehir’deki bazı yayılış alanlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kırşehir ili Davis’in Grid sistemine göre B5 Karesi içerisinde yer almaktadır. Seçilen lokaliteler; Seyfe Gölü havzasında 52, Obrukbaşı taş ocakları civarında 24 ve Aşıkpaşa Tabiat Parkı alanından 21 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Bazı türler her üç bitki toplama alanında da ortaktır. Obrukbaşı taş ocakları civarı-Seyfe Gölü havzasında 10 tür, Aşıkpaşa Tabiat Parkı, Seyfe Gölü havzasında 9 tür, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Obrukbaşı taş ocakları çevresinde 4 tür seçilen bitki toplama alanlarındaki ortak olan endemik türlerdir.

ABSTRACT

This study was conducted to designate some distribution areas of plant taxon within city limits of Kırşehir, located in Central Anatolian Region. Kırşehir City is situated in B5 Square according to Davis’s grid system. In the selected localities, 52 endemic plant species in Lake Seyfe basin, 24 plant species around Obrukbaşı Quarry, and 21 endemic plant species in Aşıkpaşa Natural Park area were determined. Some species were common in all of the three plant collection areas. 10 species collected around Obrukbaşı Quarry and Lake Seyfe basin, 9 species collected in Aşıkpaşa Natural Park and Lake Seyfe basin, and 4 species selected around Aşıkpaşa Natural Park and Obrukbaşı Quarry were the common endemic species in these selected plant collection areas.

MAKALE

Yorum yaz