KARINCA DAĞI’NIN (POZANTI-ADANA) ENDEMİK BİTKİLERİ VE IUCN TEHLİKE KATEGORİLERİ

/ 7 Temmuz 2021 / / yorumsuz
KARINCA DAĞI’NIN (POZANTI-ADANA) ENDEMİK BİTKİLERİ VE IUCN TEHLİKE KATEGORİLERİ

Karınca Dağı © T. Ezer, 2020

ÖZET

Bu çalışmada, Karınca Dağı’nın (Pozantı-Adana) endemik bitkileri ve IUCN tehlike kategorileri araştırılmıştır. Akdeniz Bölgesi B6 -Adana Bölümü’nde yer alan çalışma alanından 2018-2020 yılları arasında toplanan tohumlu bitki örneklerinin teşhis çalışmaları sonucunda, 15 familya ve 28 cinse ait toplam 35 endemik takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 15’i İran-Turan, 10’u Doğu Akdeniz, 3’ü Akdeniz ve 1’i de Avrupa-Sibirya (Öksin) elementidir. Çok bölgeli ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen takson sayısı ise 6 dır. Endemik takson sayısı bakımından Brassicaceae (6 takson) ve Lamiaceae (6 takson) en zengin familyalar olurken Salvia üç taksonla en zengin cinstir. IUCN tehlike kategorilerine göre 26 takson Düşük Riskli (LC) (%74,2) ve 9 takson da Tehdide Yakın (NT) (%25,7) kategorisindedir.

ABSTRACT

In this study, the endemic plants of Karınca Mountain (Pozantı-Adana) and their IUCN Red List of Threatened Categories were investigated. As a result of the identifications of vascular plant specimens were collected from the study area which is located from the B6 – Adana Section in the Mediterranean Region, between 2018-2020, and 35 endemic taxa belonging to 15 families and 28 genera were determined. Among them 15 are Irano-Turanian, 10 are Eastern Mediterranean, 3 are Mediterranean, one is Euxine element. The number of taxa with multi-regional or unknown phytogeographical region is 6. In terms of the number of endemic taxa; While Brassicaceae (6 taxa) and Lamiaceae (6 taxa) are the richest families, Salvia is the richest genera with three taxa. According to IUCN Red List of Threatened Categories, 26 taxa are in the Low Risk (LC) (74.2%) and, 9 taxa are in the Near Threatened (NT) (25.7%).

MAKALE

Yorum yaz