TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ÖLÇEKTE SOYU TEHLİKE ALTINDAKİ KUŞ TÜRLERİ

/ 7 Temmuz 2021 / / yorumsuz
TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ÖLÇEKTE SOYU TEHLİKE ALTINDAKİ KUŞ TÜRLERİ

          Neophron percnopterus (Küçük akbaba) © A. Karataş

ÖZET
Dünyada tanımlanmış yaklaşık 10.900 kuş türünden 1.480’i küçük ve azalan popülasyon büyüklüğüne sahip oldukları için küresel ölçekte tehlike altında olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan 223’ü ise kritik seviyede soyu tehlike altında olan türlerdir ve yakın gelecekte yüksek olasılıkla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan ve güncellenen kırmızı liste, yok olma riski en yüksek türleri belirleyerek, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunması ile ilgili politikalar için temel oluşturmaktadır ve uluslararası geçerliliği vardır. Biyolojik çeşitlilik kaybını anlayabilmek için kaç türün risk altında olduğunu, nerede bulunduğunu, popülasyon büyüklüğünü, ekolojisini ve ne gibi tehditler olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu çalışmada ülkemizde soyu tehlike altında olan 28 kuş türü ile tehdide yakın olan 24 kuş türünün ülkemizdeki dağılımları ve popülasyon durumları değerlendirilmiştir.

ABSTRACT
Among the identified nearly 10.900 bird species, 1.480 of them are considered as globally threatened due to their small and decreasing populations. Over these globally threatened bird species 223 of them are critically endangered and possible to extinct in the near future. The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) determines and updates the Red List of species which are under threat and it forms a critical indicator for biodiversity and nature conservation and policy change, and has an international validation. To understand biodiversity loss, we need to know the number of species at risk, their distributional ranges, population sizes, ecology and threats. In this study 28 threatened and 24 near threatened bird species, their distributions and population status in Turkey have been evaluated.

MAKALE

Yorum yaz