TÜRKİYE’NİN TEHLİKE ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLERİ

/ 7 Temmuz 2021 / / yorumsuz
TÜRKİYE’NİN TEHLİKE ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLERİ

Capra aegagrus (Dağ keçisi) © A.Karataş

ÖZET

Türkiye, sahip olduğu mevcut konum ve topografik özellikleri bakımından memeli türleri için farklı habitatlar sunaktadır. Avrupa ülkeleri ve aynı enlemde olan gelişmiş ülkelere nazaran daha korunmuş yüksek bir biyoçeşitlilik değerine sahiptir. Türkiye’de 6 takımdan 36 familyaya ait 172 memeli türü bulunmaktadır. Türkiye memeli faunasındaki 172 karasal ve denizel memeli türü, IUCN tarafından hazırlanan küresel Kırmızı Liste ile bölgesel (Akdeniz ve Avrupa) değerlendirmeleri dikkate alınarak irdelenmiştir. Sadece tehdit altındaki (CR, EN, VU) veya yakın tehdit altındaki (NT) kategorilerdeki türler belirlenmiştir. Buna göre, Akdeniz, Avrupa ve küresel olarak tehdit kategorilerinden en az birinde yer alan toplam 45 tür olduğu tespit edilmiştir. Bu makalede elde edilen bulgular Koruma Biyolojisi açısından önemli veriler içermektedir ve sadece literatür çalışması değil ayrıca uzmanların arazi gözlemlerinden elde edilen tecrübelerden de yararlanılmıştır. Türkiye memeli türleri ile ilgili kritik türler değerlendirilirken bu çalışmasın baz alınması önerilir.

ABSTRACT

Turkey offers different habitats for mammal species in terms of its geographical situation and topographic features. So, Turkey has a higher protected biodiversity value than European countries and developed countries at the same latitude. There are 172 mammal species belonging to 36 families from 6 orders in Turkey. 172 terrestrial and marine mammal species in Turkey’s mammal fauna are eveluated, considering the regional (Mediterranean and European) assessments and the global Red List as IUCN. Only species in threatened (CR, EN, VU) or near threatened (NT) categories were evaluated. Accordingly, it has been determined that there are a total of 45 species in at least one of the threat categories in the Mediterranean, Europe and globally. The findings obtained in this article contain important data in terms of Conservation Biology, and not only the literature study, but also the experience obtained from field observations of the experts was used. It is recommended that this study be taken as a basis when evaluating critical species related to Turkish mammalian species.

MAKALE

Yorum yaz