ÇAMBURNU YANGINA MI YOKSA TABİAT PARKINA MI KURBAN EDİLDİ

/ 16 Mayıs 2020 / / yorumsuz
ÇAMBURNU YANGINA MI YOKSA TABİAT PARKINA MI KURBAN EDİLDİ

Sarıçam ülkemizde ortalama olarak 1000-2500 metreler arasında en fazla ve toplu yayılışını yapar. Ülkemizde sadece iki yerde deniz seviyesine iner. Bu yerler özel yerlerdir. Mutlaka koruma altına alınmalıdır. Artvin ili Hopa ilçesinde bulunan 174.6 ha. büyüklüğe sahip alan, 1993 yılında, Sarıçamın (Pinus sylvestris var. hamata), Anadolu’da doğal olarak deniz kıyısında yetişebildiği iki yerden biri olduğu göz önünde bulundurularak 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde Tabiat Koruma Alanı olarak tescil edilmiştir. Diğeri ise Trabzon-Sürmene ilçesinde 1967 yılından beri 5,2 ha. alan günübirlik mesire alanı olarak kullanılırken, 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir.

07.01.2017 yılında Trabzon-Sürmene Çamburnu alanında çıkan yangının 20 ha. da etkili olduğu açıklanmıştır. Yangın sonrasında alanın hızla betonlaşması, çıkan yangının bu amaçla gerçekleştirildiği sonucunu doğurmuştur. Bu tartışma halen devam etmektedir. Ben size yangın konusu dışında Çamburnu Sarıçam ormanının yetişme muhiti olarak bu yerin çok özel bir yer olduğunu, ülkemizde Sarıçam ağacının iki yerde deniz seviyesine indiğini ve mutlak koruma altına alınması gerekirken niçin alınmadığını ve Trabzon-Çamburnu ormanlarının gözden kaçırılmaya çalışılan Tabiat Parkı statüsüne nasıl bir yasal ve idari kılıfla sokulduğundan bahisle bilgi vermeye çalışacağım.

Yangın konusunu bir an için bir kenara bırakıp asıl gözden kaçırılmaya çalışılan Çamburnu mesire yeri niçin Tabiat Parkı ilan edildi. Halbuki ilan edilen saha Tabiat Parkı özelliklerini taşımıyor. Şöyle ki;

1. Kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli büyüklükte değildir.
2. Milli veya bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapıya bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara güzellikleri ile rekreasyon potansiyeline sahip değildir.

O halde bu kadar küçük bir saha 5,2 ha. niçin Günübirlik Mesire Alanından, Tabiat Parkı statüsüne alınmıştır. Çünkü günübirlik alanda geceleme üniteleri yapılamaz. Bunu aşmanın yolu Tabiat Parkı statüsünden ( Yukarda saydığım nedenlerden dolayı bu kadar küçük bir saha T.P. statüsü kesinlikle olamaz) yararlanmaktır. Böylece geceleme ünitelerinin önünü açılacak hem yasal hem de idari prosedür yerine getirilecek şekilde uygulama imar planı genel müdürlükçe hazırlanabilecektir. Her şey kılıfına uygundur. Bu özel Sarıçam Ormanı artık elden çıkmıştır. Küçük hesaplar uğruna, rant baskısıyla özel bir alanımızı daha kaybettik.

Maalesef 2011 yılında bir gecede resmi gazetede yayınlarak, 139 alanın büyük bir çoğunluğunun, Tabiat Parkı olması mümkün değilken aynı şekilde Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Trabzon Çamburnu ormanı ile aynı kaderi paylaşarak yok edilmişlerdir.

Gelecek nesillere bırakmamız gereken emanetlerimizin göz göre göre yok edilmesine sessiz kalmayalım.

14.05.2020
Ahmet Hüsrev ÖZKARA
Orman Mühendisi

Yorum yaz