DOĞANIN SESİ 7. BÖLÜM: DÜNYA OKYANUSLAR GÜNÜ’NDE MÜSİLAJ

/ 7 Haziran 2021 / / yorumsuz
DOĞANIN SESİ 7. BÖLÜM: DÜNYA OKYANUSLAR GÜNÜ’NDE MÜSİLAJ

Doğanın Sesi programımızın 7. bölümünde 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü nedeniyle Çevre ve Deniz Bilimcisi Doç.Dr. Çolpan Beken Polat hocamızla okyanusları ve Marmara Denizi’mizin müsilaj sorununu, çözüm önerilerini değerlendirmek üzere yeni bir söyleşide  buluşuyoruz. Programımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden izleyebilir okyanusların ve denizlerimizin sürdürülebilirliği konusunda sorularınızı sorabilir, görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.

Doç.Dr. Çolpan Polat Beken,  lisans eğitimini ODTÜ, Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını, ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü ’nde yaptı. Doktora çalışmasını, Kimyasal Oşinografi Anabilimdalı’nda Marmara Denizi’nin karbon, azot, fosfor bütçeleri ve biyojeokimyasal süreçleri üzerine 1995 yılında tamamladı. 1996-2000 arasında İÜ-DBİEde projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalıştı. 2000-2006 arasında UNEP/Akdeniz Eylem Planı – MEDPOL Programı çerçevesindeki Akdeniz izleme faaliyetlerinden sorumlu memur olarak görev yaptı. 2006-2020 arasında TÜBİTAK MAM-ÇTÜE Deniz ve İçsular Grubu’nda başuzman araştırmacı olarak görev yaptı. Halen serbest deniz ve çevre bilimci olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup son dönemde Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj problemi ile ilgili olarak 2008-2010 yılları arasında bir araştırma projesi tamamladı.

30 yıllık mesleki deneyimi içinde Türkiye ve Bölge denizleri kıyı ve açık sularında hem kendi alanına özel araştırma projeleri, hem de ulusal/bölgesel ölçeklerde entegre araştırma ve yönetimsel projeler yürütmüş veya içinde yer almıştır. Ayrıca, Karadeniz Komisyonu çalışmalarına ulusal/bölgesel uzman olarak çağrılmış ve bazı Komisyon dokümalarının hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Halen, Türkiye Denizleri Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında denizlerimizin izlenmesi ve durum değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi’nin geliştirilmesi projelerinin genel koordinasyonunu sürdürmektedir.

Proje çalışmalarının yanı sıra, 2006-2012 yılları arasında European Marine Board TÜBİTAK temsilciliği, 2008-2010 yıllarında Avrupa Komisyonu- MODEG üyeliği ve 2012-2015 döneminde JPI–Healthy Seas and Oceans-Stratejik Danışma Kurulu üyeliği yaparak TÜBİTAK-UİDB ‘nin çalışmalarına aktif katkı vermiştir. Aynı dönemde SEAS ERA (FP 7/ERA-NET) Projesinin TÜBİTAK UİDB ve ÇAYDAG tarafından yürütülmesi (2010-2014) çalışmalarına katılmış ve uluslararası işbirliklerinin arttırılarak Türkiye deniz araştırmalarının AB ölçeğinde bilinmesi yönünde faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ulusal ölçekte ise 2014’te resmileşen Türkiye Ulusal Deniz Araştırmaları Stratejisi Belgesi’nin ve 2016 yılından beri taslak olarak bulunan Ulusal Deniz Araştırmaları Programı’nın hazırlanmasında aktif olarak çalışmıştır.

 

Yorum yaz