ISTRANCALARIN ASIRLIK TANIKLARI “ANIT AĞAÇLAR”

/ 19 Ocak 2020 / / yorumsuz
ISTRANCALARIN ASIRLIK TANIKLARI “ANIT AĞAÇLAR”

Istrancalar’da keşfedilmemiş veya tespit edilerek henüz tescil edilmeyen    orman varlıklarımızdan, yüzlerce yıl yangın görmeyen bölgelerde asırlık ağaçlar var.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisinin kuruluş amacı ve çalışma ilkelerinden birisi de, doğal varlıkların korunması, ortaya çıkarılması, tanıtılması ve tescil edilerek, gelecek nesillere taşınmasıdır.

Bu konuda yapılan çalışmalarda en büyük destek köylülerimizden ve  gönüllülerimizden oluşan Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma çalışma gurubumuzun alanda yürüttüğü özverili çalışmalar sonucunda bir çok tabiat  ve kültür varlığı tespit edilmiş, tescili için de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna tescil için başvurular yapılmıştır.

13 Mayıs 2019  yapılan duyuru Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 21-22/05/2019 tarih ve 108-109 nolu toplantı gündeminde olan maddelerden ikisi Kırklareli Kent Konseyi olarak yaptığı başvurular değerlendirilecektir.

Her zaman olduğu gibi şimdiye kadar el atılmamış bir sorunu çeşitli boyutlarıyla irdeleyip çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşımak istedik. Uzun zamandır “Anıt Ağaç” konusunda Türkiye’de yaşanan durumu, ilgili kurumların ve halkın konuya yaklaşımını yakından biliyoruz.

Anıt ağaçlar bir coğrafyanın doğal ve kültürel mirası olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Kuşaklar arasında birleştirici bir işlev gören bu varlıklar aynı zamanda botanik, tarih, gelenek, efsaneler açısından çok değerli bilgileri geleceğe aktarmaktadır.

Kırklareli İli, Merkez ilçesi Çağlayık ağaç topluluğu tescili konu ile ilgili Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda anıtsal değeri olan ağaçların tespit edilerek numaralandırılmasına, ağaç röleve planı ile teknik inceleme raporunun görüşülmesi ve Kırklareli ili, Demirköy ilçesi, İğneada beldesinde bulunan asırlık Istranca meşesinin tescile ilişkin değerlendirmeleri yapılacaktır.

Tescil aşamasında bekleyen ya da henüz tespit dahi edilmemiş anıtsal ağaçların eklenmesiyle ülkemizdeki anıt ağaç sayısı artacaktır.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma grubumuz olarak, bölgemizin tabiat ve kültür varlıklarının korunması için  köylülerimiz, gönüllülerimiz ve bizlere desteklerini esirgemeyen kurum, kuruluşlara ve Trakya platformunun bilim ve hukuk kurulundaki akademisyenlere gelecek nesiller adına teşekkür ediyoruz.

Avatar photo

Derneğimizin üyesidir. Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

Yorum yaz