Neden Ukrayna ve Rusya daha çok buğday ve ayçiçeği üretiyor? Çünkü dünyanın en verimli çernezyom topraklarına sahip

Neden Ukrayna ve Rusya daha çok buğday ve ayçiçeği üretiyor? Çünkü dünyanın en verimli çernezyom topraklarına sahip

Ukrayna ve Rusya Neden Daha Fazla Üretmektedir? Ukrayna’yı dünyanın gözünde büyüten sahip olduğu verimli çernezyom topraklarıdır. Evet, Ukrayna ve Rusya toprakları dünyanın en verimli topraklarına sahiptirler. Toprak bilimi literatüründe yeryüzünün organik madde içeriği yüksek olduğu için Black Earth Region (Kara Toprak Bölgesi) toprakları “Çernezyom” toprakları olarak sınıflandırılır. Çernezyom toprakları coğrafi olarak yarı nemli step bölgelerinde yağışın bol sağlandığı yüksek platolarda görülmektedir. Ülkemizde Erzurum, Kars platosu alanlarında Sarıkamış, Kars ve Göle dolaylarında bazalt üzerinde gelişen çernezyom toprakları bulunmaktadır. Çernezyom topraklarının olduğu bölgelerde gündüz sıcaklığı 35-40 0C dereceye kadar çıkabilir. Düzenli yağışların olduğu iklimde yıllık yağışın yüzde 40’ı kadar yaz aylarında görülür. Genelde kışların sert ve uzun olduğu yarı nemli iklim kuşağı bölgeleri altında yazın gelişen uzun boylu otlar, dağ çayırları ve çim bitkileri sonbaharda yeterince ayrışmaya zaman bulamadan toprağa karışması sonrası oluşan topraklar çernezyom topraklar olarak tanımlanır. Kısmen ayrışan/okside olan organik maddeden dolayı kara topraklar (yoğun humus oluşumunu sağlayan toprak) olarak da bilinirler.

Zengin Toprakların Verimi Daha Yüksek

Yüzbinlerce yıl içinde kestane ve/veya koyu kahverengi topraklar kuşağının nemli bölge ikliminin etkisinde gür yetişen çayırlar ve otsu bitki örtüsü, düşük sıcaklığa bağlı olarak ayrışamaması nedeniyle humusça varsıl olan koyu renkli verimli topraklardır. Tarım için çok elverişli olan bu topraklar, çok yüksek oranda (%3’den %15 kadar) humus yanında yüksek oranlar asit, fosforik asit ve amonyak içerirler. Çernezyom humusça varsıl olduğundan, bitki besin maddeleri bakımından da zengindirler. Toprakların sıya renkli olması güneş ışınlarından en üst düzeyde emilim sağlamakta ve toprak kök bölgesi bitki gelişimi için uygun ortam sağlamaktadır.

Örneğin Ukrayna ve Rusya’daki çernezyom toprakları tahıl tarımı içinde uygun besin ortamı sunmasından dolayı buğday verimi Türkiye topraklarından dekara 100 kg daha fazla ürün alabilmektedir. Buğdayları organik maddece zengin topraklarda yetiştirildiği için buğday dane besin kalitesi bakımından daha zengindir. Çoğunlukla dışarıya sattığımız katma değeri yüksek buğday tabanlı gıda ürünleri ithal etiğimiz buğdaylardan sağlanmaktadır.
Bölgede önemli oranlarda orman yapısı bulunmakta olup Türkiye buğday ithalatı yanında kereste ithalatı bakımından da Ukrayna ile ticari ilişki içindedir. Bölgede ot verimi ve buğday verimi yüksek olduğu için buralarda, yoğun olarak büyük baş hayvancılık da başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Dünyanın Gözü Verimli Toprakları Satın Almakta

Çernezyom üzerinde yetişen otların agronomik verimliliği yüksek. Besin elementi ve iklim özelliğinin uygun olduğu verimli topraklarda buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllar yanında patates, ayçiçeği, şeker pancarı gibi bitkiler çok daha verimli bir şekilde yetiştirilmektedir. Derin ve verimli Çernezyom toprakları gıda güvencesi sorunu olan dünya ülkelerinin dikkatini uzun zamandır çekmektedir. Sovyetlerin dağılması sonrası Avrupa ve Çin yanında ülkemizden de Ukrayna’da toprak kiralama ve satın almaya başladılar. Geniş tarım alanlara yayıldığı Ukrayna’dan toprak kiralamak ve satın almak iklim ve toprak zenginliği açısından karlılık sunmaktadır.

Özet olarak toprağın gıda güvencesi için önemi bir kez daha hatırlanır oldu. Savaşlar gelir geçer, toprağın ve gıdanın önemi bitmeyecektir. Toprağınız verimliyse, üçerinde yetişen bitkisi sağlıklı, insanı sağlıklıdır. Toprağınız fakirse gıdanızda sağlığınızda fakirdir.

 

Avatar photo

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesidir.

Yorum yaz