Doğanın Sesi

Bilimsel çalışmalar hakkında Derneğimizin hakemli akademik dergisini takip edin

CEVİZ VE FINDIKLA BESLENEN MEMELİ VE KUŞ TÜRLERİNİN BU AĞAÇLARIN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
ÖZET Ceviz ve fındık ile hayvanların ilişkileri daha çok bu bitkilere verdikleri zarar ve yarar dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bazı hayvan gruplarının zarar etkisi büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan bu konuda..
TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZET Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı bölgesinden (Marmara ve Karadeniz) tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin bölgelere göre floristik ve ekolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bölgelerdeki farklı habitatlarda..
KUZEY EGE KIYILARINDAN (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) İLK KEZ GÖZLENEN  TEPELİ KAĞIT BALIĞI,  Lophotus lacepede Giorna, 1809 ( Actinopterygii: Lophotidae )
ÖZET Tepeli Kağıt Balığı, Kuzey Ege denizinde (Çanakkale) 11.02.2018 tarihinde küçük ölçekli balıkçılar tarafından yakalanmıştır. Mezopelajik olan bu tür, daha önce Türkiye kıyılarından Gökova Körfezinde ilk kayıt olarak rapor edilmiştir...
KOMPLİKE MANTAR ENFEKSİYONU: MUHABBET KUŞU
ÖZET Tüy dökülmesi ve kaşıntı şikâyeti ile Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına canlı olarak getirilen 1 yaşında bir muhabbet kuşundan alınan ağız svap ve kanat tüy örnekleri mikolojik olarak incelendi...
AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NIN FLORASI (KIRŞEHİR, TÜRKİYE)
ÖZET Bu araştırma Aşıkpaşa Tabiat Parkı (Kırşehir) Alanının florasını kapsamaktadır. Araştırma alanında  2017-2018 yılları içerisinde toplanan 313 bitki örneğinin değerlendirilmesi ile 51 familya,139 cins,162 tür tespit edilmiştir. 21 tür Türkiye..
SULAK ALANLARIN YOK EDİLMESİNİN ETKİLERİ VE AMİK GÖLÜ ÖRNEĞİ
ÖZET Dünyadaki en zengin ekosistemlerden biri olan sulak alanlar, tarihsel çağlardan bu yana insanlar tarafından tahrip edilmektedir. Ancak 1980’lerden sonra önemi anlaşılan bu alanlar, uluslararası sözleşmelerle korunmaya ve yok edilenler..
ORMAN YANGINLARI VE YABAN HAYATI
ÖZET Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile orman yangınları ile yakından ilişkili durumdadır. Yaban hayvanlarının en önemli yaşam alanları ormanlardır. Ormanlarda meydana gelen yangınların yaban hayatına doğrudan veya dolaylı olarak olumlu..
KUŞ HALKALAMA İSTASYONLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
ÖZET İnsanın doğaya hâkim olma çabası, sanayileşmedeki hızlı artış, 20. yy’ın başlarından itibaren biyolojik çeşitliliğin hızla azalmasına, çölleşmeye, hava, su, toprak, ışık ve gürültü kirliliğine neden olmakta, atmosferde sera gazları..
DOĞANIN SESİ DERGİSİNDEN GENÇLERE DESTEK
AMAÇ Doğa koruma ve çevre yönetimi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin danışmanları gözetiminde hazırlayacakları bilimsel makalelerinden puanlama usulü seçilecek makale yazarlarına teşvik ödülü verilerek gençlerin bilimsel çalışma yapma..