Ayaş ve Beypazarı’nda “jipsofit bitkilerin korunması için halkın katılımı projesi” toplantıları gerçekleştirildi

/ 15 Nisan 2022 / / yorumsuz
Ayaş ve Beypazarı’nda “jipsofit bitkilerin korunması için halkın katılımı projesi” toplantıları gerçekleştirildi

Derneğimizce yürütülen ve Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Jipsofit Bitkilerin Korunması İçin Halkın Katılımı Projesi” kapsamında Ayaş’da Halk Eğitim Merkezinde ve Beypazarı Kaymakamlığının işbirliği ile Beypazarı Kaymakamlık toplantı salonunda bilgilendirme toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Beypazarı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Sayın Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Osman Karadede başta olmak üzere çok sayıda yerel idareci, köy muhtarı, öğretmen ve kolluk kuvvetleri katılım sağladı.

Düzenlenen toplantılarda ekosistem bütünlüğü içinde endemik ve nadir bitki topluluklarının yayılış alanları, sorunlar ve çözümler konusunda proje danışmanı Prof.Dr. Mustafa Aydoğdu tarafından sunum yapıldı. Sunumlarda genel kapsamda ve bölge özelinde ekosistemlerin yapısı ve olumsuz etkileyen faktörlerden bahsedilerek jipsofit bitkilerin bölge için önemini vurgulandı. Ayrıca Beypazarı, Ayaş ve Nallıhan ilçelerinin ekosistemi olan steplerin yani bozkırların biyoçeşitlilik ve bitki toplulukları bakımından çok değerli olduğu üzerinde duruldu.

Sunumunda hocamız, Beypazarı’nın gelecekte su sıkıntısı çekmemesi için doğal olarak yayılan gevenler, kekikler gibi bitki topluluklarının korunmasının çok acil olduğuna ve önemine vurgu yaptı. Özellikle otlatma baskısı, tarla açmalar ve yanlış ağaçlandırma yöntemlerinin bozkırda yayılış gösteren bitki topluluklarına büyük zarar verdiğini söyleyen Prof. Aydoğdu, bunun bu alanlarda çölleşmeye ve en önemlisi de iklim krizinde gelecekte büyük su sıkıntısına sebep olacağını söyledi. Az miktarda yağış alan İç Anadolu’nun bozkır bitki topluluklarını koruyarak su kaynaklarını koruyabileceğini, ayrıca bu şekilde sağlıklı gıda güvenliliğin de sağlanabileceğini ifade etti. Bozkır bitki topluluklarının çok büyük insan baskısı altında olduğuna değinen hocamız, özellikle otlatma konusunda planlama yapılması gerektiğini, bitkilerin çiçeklenme döneminde hayvan üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini, böylece alanlara baskının azaltılacağını ve bu alanlarda yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinin ise kesinlikle doğal bitki toplumlarına zarar vermeden yapılması gerektiğini belitti.

Derneğimizce Mayıs ayında Nallıhan’da gerçekleştirmeyi planladığımız son toplantımızın ardından hazırlayacağımız sorunlar ve çözüm önerileri raporunu Beypazarı’nda düzenleyeceğimiz çalıştayda tartışarak bozkırın geleceğini korumaya yönelik hayata geçirilebilecek eylemleri ortaya koymayı hedefliyoruz.

Yorum yaz