COVID-19 SALGININDA YARASALAR VE YABAN HAYATI

/ 18 Şubat 2021 / / yorumsuz
COVID-19 SALGININDA YARASALAR VE YABAN HAYATI

Büyük fare kulaklı yarasa (Myotis myotis), Afyon, 2020 © N. Aşan Baydemir

ÖZET
İnsanoğlu Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılış gösteren yeni bir virüsle karşılaşmıştır. COVID-19 pandemisine neden olan ve SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu koronavirüsün kaynağı olarak birçok insan yarasaları suçlarken bazıları da virüsün bir ara konak ile bulaştığını iddia edip pangolini suçlu bulmuşlardır. COVID-19 insandan insana geçerek yayılan bir salgındır. Bu derlemede yaban hayatı özellikle yarasaların SARS-CoV-2 ve insanlar ile ilişkisini inceleyen çalışmalar özetlenmiştir. 

ABSTRACT
Human being encountered a new virus that emerged in December 2019 in China and spread rapidly. While many people blame bats as the source of this coronavirus called SARS-CoV-2, which causes the COVID-19 pandemic, some convicted the pangolin by claiming that the virüs was transmitted by an intermediate host. COVID-19 is a pandemic that spreads from person to person. In this review, studies examining the relationship of wildlife especially bats with SARS-CoV-2 and human, are summarized.

MAKALE

Yorum yaz