İZMİR’İN ENDEMİK TÜRÜ SALVIA SMYRNAEA, DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYOR

/ 11 Ocak 2019 / / yorumsuz
İZMİR’İN ENDEMİK TÜRÜ SALVIA SMYRNAEA, DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYOR

ÖZET

İzmir adaçayı (Salvia smyrnaea Boiss) Türkiye’de ve Dünyada nesli tehlike altında olan endemik bir bitkidir. Yayılış alanı son derece daralmış olup Türkiye’de,  biri Aydın Gümüş Dağı, diğeri İzmir Kemalpaşa Nif dağında olmak üzere iki populasyonu bulunmaktadır. Populasyonların yaşamı insan faaliyetleri erozyon ve otlatma nedeniyle büyük tehlike altındadır.  Son bulgular,  Gümüş dağındaki   populasyonun   kaybolduğunu göstermektedir.  Salvia smyrnaea’nın Nif populasyonları arasında bazı ilginç morfolojik varyasyonlar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu türün yeni bir varyasyonunun gözlemlenmesi, ilginç varyasyonların hala devam ettiğini göstermektedir. Bu makalede, meydana gelen varyasyonların nedeni bilimsel olarak irdelenmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT

Salvia smyrnaea Boiss (Sage smyrnaea) is one the  endemic plant species which is a danger of becoming extint in the World and Turkey . It’s area of sprading becomes extremely narrowand it has two populations, one of therm is in Aydın Gümüş mountain and  the other one is in İzmir Nif  mountain. The habitat of the populatıons is strongly threatened by human activities, erosion and grazing. Recent findings, show that the population has been  lost in the Gümüş Mountain . Some interesting morphological variations were  observed that occurred between in the populations of Salvia smyrnaea. Observation of a new variation of this species shows that interesting variations still persist. In this article, the reason for the variations occurred is investigated scientifically.

Yorum yaz