TOPRAK BAYRAMI…!

/ 17 Haziran 2022 / / yorumsuz
TOPRAK BAYRAMI…!

1945 yılında yürürlüğe giren 4760 Sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk pazar günü “Toprak Bayramı”, 11-17 Haziran tarihleri arasında ise “Toprak Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Toprağın, tarımın önemi konusunda bir çok açıklamalar göreceğiz, okuyacağız…

Kırklareli topraklarında M.Ö. 6400 yılında yerleşik tarıma geçildiği, Kırklareli merkezde İ.Ü. den Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN tarafından yürütülen Aşağıpınar kazılarında ortaya konuldu. Bundan 8500 yıl önce tarım yapılan topraklar üzerine cezaevleri, mülteci merkezleri, fabrikalar, AVM’ler yaparak geleceğimizi yok ediyoruz. Belki de yaşamı bugünde ibaret sanan zihniyet, gelecek olduğuna inanmıyor. Her şeyi yok ediyor. Benden sonrası tufan diyor.

Atatürk diyor ki: “Ormansız ve ağaçsız bir toprak, Vatan değildir. Millî ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki, tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu amaca erişmeyi kolaylaştıracaktır.”

Yaşamı savunan köylüler onbinlerce ağacın kesilmesini engellemek için davalar açarken, Mustafa Kemal Atatürk Yalova’da bir çınar ağacını dalının kesilmemesi için emriyle köşkün yerini değiştirtmişti. En bereketli ovamızı termik santral için linyit alanı olarak belirlediler. Binlerce yıldır var olma nedenimiz olan topraklar 40-50 yıllık projeler uğruna yok edilmek isteniyor.

Toprakta yetişen bitkiye hayat veren sularımız temiz olmazsa, nefesimiz olan ormanlar yok olursa yarın ne olacak?

Ergene havzasını ve toprakları yok ettiğimiz için, bugün buğday, mercimek, pirinç, nohut hatta saman ve otu ithal eder hale geldik. Üstelik ithal ettiğimiz hububat ve bakliyatın bir çoğunun gen merkezi Türkiye.

Geride kalan bir avuç toprakla yaşam mücadelesi veren köylerimiz şimdi de RES, madencilik, endüstriyel hayvancılık tesisleri, çimento fabrikaları, kil ve kalker ocakları tehdidi altında.

DOKU Derneği  olarak diyoruz ki…

1-Ergene havzası toprakları “TARIMSAL SİT ALANI” olmalıdır

2- 2010 yılında tamamlanan BİYOSFER REZERV ALAN çalışması onaylanmalı ve Istrancalar Biyosfer rezerv alanı ilan edilmelidir.

3-Istrancalar dünyanın en önemli KUŞ GÖÇ YOLU üzerindedir. RES projelerinden vazgeçilmeli. Nesli tehlike altında olan bir çok göçmen kuşun ve Trakya topraklarını mesken tutan Şah Kartalların yaşam ve üreme alanlarından uzak durulmalıdır.

4-Kırklareli TURİZM BÖLGE PLANI Yaklaşık 8-9 yıldır Bakanlıkta bekliyor. Hala onaylanmadı.

5-Dünyanın sayılı, Avrupa’nın en büyük su basar ormanı LONGOZLAR RAMSAR kapsamına acilen alınmalıdır.

6-Istrancalar NATURA 2000 alanı ilan edilmeli (çünkü sınırın Bulgaristan tarafı bu kapsamdadır).

7-5 Kasım 2009 Tarih 27397 sayılı Resmi Gazete’de bölge yer altı su tahsisleri kapatılmış olmasına rağmen, fabrikalar ve hayvan çiftliklerine izinler veriliyor. Türkiye’de 2 havzada potansiyelden fazla su çekiliyor. Bunlar Konya ve Trakya havzaları. Konya’da olan OBRUKLAR ilk defa Malkara ve Ergene ilçesinde oluştu. Bu hızla yer altı suları tüketilirse Trakya’da OBRUKLAR yaşanacaktır.

8-Yer altı su besleme alanları üzerinde PATLATMALI MADENCİLİK faaliyetleri bir an önce durdurulmalı yeni ruhsatlar verilmemelidir.

Anayasa’nın 56’ıncı maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Anayasanın 44’üncü maddesi ile “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek …” 45’inci maddesi ile de “tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek …” görevlerini yüklemiştir.

Anayasa’nın 169’uncu maddesinde, orman alanları daraltılamaz ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez denilmektedir.

Telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmadan bir an önce toprağın önemine ve değerine bilincine ulaşılarak geleceğe en değerli mirası bırakmak için mücadele etmeliyiz.

DOKU Derneği  olarak gelecek nesiller için bilimsel veriler ve hukuksal dayanaklarla her şart ve koşulda, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Avatar photo

Derneğimizin üyesidir. Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

Yorum yaz