TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

/ 21 Ocak 2020 / / yorumsuz
TÜRKİYE’DEKİ Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis BİRLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE FLORİSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı bölgesinden (Marmara ve Karadeniz) tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin bölgelere göre floristik ve ekolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bölgelerdeki farklı habitatlarda yayılış gösteren farklı ağaç türlerinin gövdeleri üzerinden alınan örneklik alanların Braun-Blanquet metodu ile değerlendirilmesi sonucunda tespit edilmiş olan Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis birliğinin floristik kompozisyonu ve birliğe ait taksonların nem isteği, ışık isteği, asidite, ağaç tercihi ve habitat eğilimleri gibi ekolojik karakteristikleri karşılaştırılmıştır.

Çalışma sonucunda birliğin floristik kompozisyonunun, yayılış gösterdiği bölge ve habitatlara bağlı olarak değişim gösterdiği, birliğe ait taksonların ekolojik isteklerinin nem ve ağaç tercihi gibi epifitik habitatın özelliklerine göre de farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

 ABSTRACT

In this study, floristic and ecological characteristics of the Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis wich was determined from two different regions of Turkey (Marmara and Black Sea) were compared according to the regions in Turkey. Relevés were taken from different tree species in different habitats in these regions.

The floristic composition of the Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis which was determined using the Braun-Blanquet method and the ecological characteristics of the taxa within the association such as humidity, light, acidity, tree preference and habitat tendencies were compared.

As a result of the study, it was determined that the floristic composition of the association varies depending on the region and habitats where it is distributed. And also, it was determined that ecological requirements of the taxa belonging to the association differed according to the characteristics of epiphytic habitat, especially humidity and tree preference.

MAKALE

Etiketler

Yorum yaz