YERYÜZÜ ŞARTI-EARTH CHARTER DERNEĞİMİZCE ONAYLANDI

/ 26 Haziran 2019 / / yorumsuz
YERYÜZÜ ŞARTI-EARTH CHARTER DERNEĞİMİZCE ONAYLANDI

Üyemiz Sayın Ümit Savaş BARAN’ın teklifi ve 29 Haziran 2019 tarih ve 05/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yeryüzü Şartı Derneğimizce kabul edilmiştir.

Yeryüzü Şartı, 21. yüzyılda adil, sürdürülebilir ve barışçıl küresel bir toplum oluşturmak için etik ilkeleri benimseyen çerçeve belgedir.  Tüm insanlara yeni bir küresel karşılıklı bağımlılık duygusu ve tüm insan ailesinin iyiliği, daha büyük yaşam topluluğu ve gelecek nesiller için paylaşılan sorumluluk için ilham vermeyi amaçlamaktadır. Bu bir umut vizyonu ve harekete geçirme çağrısıdır.

Yeryüzü Şartı, sürdürülebilir yaşam biçimlerine ve sürdürülebilir insani gelişime geçişle merkezi olarak ilgilenmektedir. Ekolojik bütünlük ana temalardan biridir. Bununla birlikte, Yeryüzü Şartı ekolojik koruma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, adil ekonomik gelişme, insan haklarına saygı, demokrasi ve barışın amaçlarının birbirine bağlı ve bölünmez olduğunu kabul eder. Bu nedenle sürdürülebilir bir geleceğe geçişi yönlendirmek için yeni, kapsayıcı, bütünleşik bir etik çerçeve sunmaktadır.

Yeryüzü Şartı, on yıl süren, dünya çapında ortak hedefler ve paylaşılan değerler hakkında kültürlerarası diyalogun bir ürünüdür. Yeryüzü Şartı belgesinin hazırlanması projesi, Birleşmiş Milletler girişimi olarak başlatıldı ve daha sonra küresel bir sivil toplum girişimi ortaklığı ile devam ederek tamamlandı. Yeryüzü Şartı daha sonra Lahey’de bulunan Barış Sarayındaki bir törenle bağımsız uluslararası bir varlık olan Yeryüzü Şartları Komisyonu tarafından 29 Haziran 2000 tarihinde toplumların şartı olarak ilan edildi.

Yeryüzü Şartı’nın hazırlanması, bugüne kadar uluslararası bir beyanın oluşturulmasıyla ilgili en kapsayıcı ve katılımcı süreci içermiştir. Bu süreç, yol gösterici bir etik çerçeve olarak meşruiyetinin ana kaynağıdır. Belgenin meşruiyeti, birçok hükümet ve uluslararası kuruluş dahil olmak üzere 6.000’den fazla kuruluş tarafından onaylanmasıyla daha da geliştirilmiştir.

Bu meşruiyet ışığında, gittikçe artan sayıda uluslararası avukat, Yeryüzü Şartı’nın yumuşak yasal belge statüsünü kazandığını kabul eder. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi yumuşak hukuk belgeleri yasal olmamakla birlikte ahlaki olduğu kabul edilir. Bunları onaylamayı ve benimsemeyi kabul edenler tarafından bağlayıcı olarak kabul edilir ve genellikle yasal düzenlemelerin temelini oluşturur.

Nasıl düşündüğümüz ve yaşadığımızdaki büyük değişikliklerin acilen gerekli olduğu bu zamanda, Yeryüzü Şartı, değerlerimizi incelememiz ve daha iyi bir yol seçmemiz için bize temel ilkelere uyma konusunda büyük sorumluluklar veriyor. Yeryüzü Şartı çok değerli bir eğitim aracıdır. Çeşitliliğimizin ortasında ortak bir zemin aramaya ve dünya genelinde gittikçe artan sayıda insan tarafından paylaşılan küresel bir ahlakı benimsememize teşvik ediyor.

YERYÜZÜ ŞARTI 

www.earthcharter.org

 

Yorum yaz